Yritysjärjestelyt


Yrityskaupat tehdään hyvin usein liiketoiminta- ja kalustokauppoina. Näihin tilanteisiin liittyy yhtä usein ostavan yrityksen perustaminen ja toisen yrityksen alasajo tavalla tai toisella. Varakkaiden yhtiöiden myyntiä edeltävät useimmiten erilaiset yritysjärjestelyt kuten kiinteistöjen erottaminen omaksi yhtiökseen myyntikohteesta.