Uusi tutkimus meneillään yritysostoista kiinnostuneista; osallistu!


Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT on meneillään tutkimus yritysostoista kiinnostuneista tahoista. Tutkimuksessa kartoitetaan yritystoiminnan mahdollisten jatkajien tilannetta, tavoitteita ja mahdollisuuksia menestykselliseen yritystoimintaan.
  
Tutkimuksen tulokset voivat merkittävästi hyödyttää kaikkia yrityskaupoista kiinnostuneita. Tutkimustiedon avulla on mahdollista mallintaa erilaisia jatkaja-profiileja ja näiden tarpeita. Lisäksi voidaan tuottaa täysin uusia palveluita omistajanvaihdosten helpottamiseen sekä jatkajien tukeen, opastukseen ja neuvontaan. Yksittäisten henkilöiden tiedot eivät millään tavalla tule esiin tutkimuksessa.

Kaikkia yritysostoista kiinnostuneita ostajatahoja kutsutaan vastaamaan kyselyyn elokuun loppuun mennessä. Alla olevan linkin takaa avautuu tutkijoiden laatima kyselylomake. Vastaaminen vie aikaa enintään 15 minuuttia.

Kaikki vastaukset ovat tärkeitä, sillä tallaista tutkimusta ei ole tehty tiettävästi koskaan ennen. Olemme nyt aivan uuden tiedon lähteillä. Suomen yrityskaupat Oy:n, Perheyritysten liiton ja Suomen uusyrityskeskus ry:n rooli tässä tutkimuksessa on välittää tutkijoiden vastauspyyntö ja kyselylinkki omille asiakkailleen. Toivomme, että kaikki yrityksen ostaneet tai sitä harkitsevat osallistuvat tutkimukseen!

Lisätietoja tutkimuksesta antavat
Timo Pihkala, LUT-yliopisto, yrittäjyyden professori timo.pihkala@lut.fi   
Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto, johtava asiantuntija krista.elo-parssinen@perheyritys.fi
Mika Haavisto, Suomen yrittäjät, projektipäällikkö mika.haavisto@yrittajat.fi
Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, johtava asiantuntija jari.huovinen@ek.fi