Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu En lönsam byggare och inredare av affärs-, offentliga och lagerutrymmen med en stark marknadsposition och tillväxtpotential.

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Andra serviceföretag
Plats Södra Finland
Personantal Heltid 6 personer
Deltids- eller säsongsanställda 2 personer
Justerad omsättning 1 100 000 EUR
Begärt pris 1 300 000 EUR
Det begärda priset för företagsverksamheten

En kundorienterad byggare/inredare med en omfattande service som har en stark marknadsposition i området det valt och en utmärkt väl och lönsamt organiserad operativ modell.

Motivering av det begärda priset

The begärda priset baserar sig på företagets justerade resultat och det fria kassaflödet som verksamheten producerar med vilket den nödvändiga skulden för köpesumman kan återbetalas på under fem år. Utöver köpesumman räknas driftskapitalsfinansiering som motsvarar två månaders utgifter till det sammanlagda finansieringsbehovet. Köparens självfinansieringsandel beräknas vara 20 % av det sammanlagda finansieringsbehovet.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat

Asko Virén, TkL
Företagsmäklare

Tel 010 2864 014
Gsm 040 7630 343
asko.viren@yrityskaupat.net

Se mer information

Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

Ett framgångsrikt husteknikföretag med en lång historia till salu!

begärt pris 945 000 EUR Aktieförvärv (inkl. fastigheten)

Företaget har ett gott rykte och utför krävande VVS-installationer och -entreprenader i saneringsobjekt samt nybyggen i Västra Finland. Största delen av kunderna är företag, men en del arbete görs även för husbolag och privatpersoner. Kundregistret är mycket brett och mångsidigt tack vare företagets långa historia, dess yrkeskunniga personal och högklassiga verksamhet.

Utöver vanliga rörarbeten har företaget även kunnande inom bl.a. frysrör, fjärrvärme samt sprinklersystem. De existerande KVV-tillstånden möjliggör även de mest utmanande arbetena.

Företagarna är redo att ingå ett avtal om konkurrensförbud samt att hjälpa den nya företagaren under en kortare eller längre övergångsperiod.

Detta är alltså en utmärkt möjlighet för en ny företagare eller ett tillväxtorienterat företag som vill utvidga sin företagsverksamhet!
Var inte rädd att ta kontakt och be om mer information.


Läs mer

Underhålls- och reparationstjänster för infrastruktur

begärt pris Enligt bud

Företaget erbjuder bland annat underhåll av vägområden, miljövård, trafikarrangemang och asfaltreparationer. Företaget finns i inre Finland i det ekonomiska området av ett tillväxtcentrum. Företaget uppnår ett driftsbidrag på ca 220 000 euro med en omsättning på 1,2 miljoner euro. Företaget har stora kunder som möjliggör utvidgning till nya marknadsområden.

Läs mer

En programvara för industri- och arbetsplatssäkerhet till salu

begärt pris 300 000 EUR Industriföretagsverksamhet

En finsk utvecklare av programvaror som koncentrerar sig på säkerhet, vars rötter är djupt i byggbranschen och industrin, säljer en programvara som utvecklats för industri- och arbetsplatssäkerhet till en lämplig köpare. Programvaran lämpar sig bäst för en köpare med egna programmeringsresurser och tillräckligt med försäljningskraft för öka försäljningen.

Kassaflödet baserar sig på både SaaS-modellen samt avgifter eller hyror för ibruktagande och anordningar. Dessutom medför skräddarsydda lösningar för individuella kunder mer kassaflöde emellanåt. Kunderna är kända finska entreprenörer och internationella industriföretag, till vilka försäljningen kan ökas.

Affären omfattar även programvaran och alla tillhörande rättigheter och om köparen så önskar även den nuvarande produktchefen som ansvarat för utvecklingen och försäljningen av programvaran och för kunderna.

Säljaren är redo att hjälpa den nya ägaren komma igång effektivt och att ge råd och handleda också för en längre period i fortsättningen.

Fråga gärna om tilläggsinformation och ge ett bud!


Läs mer

Företagsverksamheten av en restaurang och villauthyrning i närheten av en nationalpark

begärt pris 200 000 EUR Säljs som förvärv av företagsverksamheten. Även tre stugor för uthyrning med tillhörande tomter är till salu separat. Begärt pris för stugorna är 400 000 euro

Företagsverksamheterna består av restaurangens verksamhet och villauthyrningen. En viktig del av företagsverksamheten är försäljning, uthyrning och skötsel av logi. I området finns åtta semestervillor med ca 50 bäddar. Villorna är i användning året om. Bokningar görs lätt via nätbutiken.
Restaurangen tillagar delikatesser enligt beställning för fester, möten och andra evenemang med mat. Till restaurangtjänsten hör bl.a. bastu- och stugmåltider, måltider utomhus och en cateringtjänst.

Restaurangverksamheten använder restaurangfastigheten, festlokaler i en närliggande skola, terrasser, en bastu, ett brasrum, en badtunna och servicebyggnader. I området finns även byggnader som ägs av föreningar, med vilka företaget har ett gott samarbete. Festlokalen rymmer ca 250 personer: fester, en rökbastu och en traditionell stuga är omtyckta tillägg i utbudet. Naturkapellet i området är perfekt för till exempel ett bröllop.

Naturparken skapar utmärkta förutsättningar för företagsverksamheten och dess utveckling. Därför kan man också konstatera att företagaren verkar på en utsiktsplats för turismen och som en drivkraft för turismen i området.

Aktiebolaget äger tre moderna villor i området som kan bebos även på vintern. Företaget är redo att sälja även villorna med tillhörande tomter. Köpesumman för de ovannämnda företagsverksamheterna innehåller inte försäljningspriset för villorna. Mer information är tillgänglig efter att ett sekretessavtal skrivits under. Ta gärna kontakt!


Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina