Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu Ett företag som specialiserar sig i omfattande renoveringar av affärslokaler

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Byggföretag
Plats Nyland
Personantal Heltid 5 personer
Justerad omsättning 5 000 000 EUR
Begärt pris 1 950 000 EUR
Aktiestockens värde har fastställts vid 3 125 000 euro. Företaget kan i samband med affären köpa sina egna aktier till ett värde av uppskattningsvis 600 000 euro, vilket minskar försäljningspriset med samma summa.

Företaget specialiserar sig i omfattande renoveringar av affärslokaler. Företaget utför nyckelfärdiga omfattande renoveringar inklusive byggnadstekniska arbeten och VVSE-arbeten för fastighetsägare och deras hyresgäster.
Företaget har renoverat och förnyat fastigheter främst i Nylandsområdet i över 20 år. De främsta objekten är fastigheter, arbets- och affärslokaler samt olika anläggningar. Företaget renoverar och förnyar fastigheternas interiör och även exteriör vid behov.
Företagets styrkor är ett litet företags flexibilitet samt kostnadseffektivitet och dess under flera årtionden utvecklade yrkeskunnighet och erfarenhet, speciellt inom renovering.

Motivering av det begärda priset

Att företaget är välkänt och dess goda rykte. Långvariga finansiellt stabila kunder. Ett brett nätverk av underleverantörer och tillverkare. Utmärkt förväntad avkastning. Företagsverksamheten drivs på en växande marknad. Tjänsteutbudet är konkurrenskraftigt och det har en växande efterfrågan. Riskerna som förknippas med företagets projekt hanteras väl. En stark marknadsposition i verksamhetsområdet. De nuvarande ägarna är redo att hjälpa den nya ägaren ta över företagsverksamheten. Fastighetsaktiebolaget som företaget deläger värderats vid 800 000 euro. Företagsverksamhetens justerade driftsbidrag uppskattas vara över 500 000 euro per år under de kommande åren. Köparspecifika affärsplaner har inte tagits i beaktande, utan antagandet är att den ovan beskrivna verksamhetens omfattning uppnås med en normal arbetsinsats och utan större operativa förändringar då efterföljaren är ett proffs i branschen. Mer specifika beräkningar och argument för värderingen är tillgängliga som separata dokument efter att ett sekretessavtal skrivits under.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat

Mikko Ruosteenoja, KTM
Företagsmäklare

Tel 010 2864 011
Gsm 050 3283 250
mikko.ruosteenoja@yrityskaupat.net

Se mer information

Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

Företagsverksamheten av en serviceproducent inom däck- och bilservice i huvudstadsregionen

begärt pris 1 035 000 EUR


Företaget hör till en kedja och producerar bilservice- och däcktjänster för privata konsumenter och dessutom för försäkringsbolag, små och stora bilfirmor och leasing-företag.
Utbudet inom bilservice- och däckrelaterade tjänster är brett. Servicens nivå och omfattning är bland de bästa i branschen. Kundupplevelsen har utvecklats till toppnivå och kundkretsen växer tack vare rekommendationer och goda erfarenheter.
Företagets hyrda utrymmen ligger centralt i närheten av naturliga kundströmmar och de är trivsamma, fungerande och gör det möjligt för företagsverksamheten att växa.
Bland företagskunderna finns bl.a. försäkringsbolag och leasing-företag. Bland privatkunderna är den stora andelen kvinnliga kunder märkbar.
Företagets konkurrensfördelar är läge, service, konkurrenskraftiga priser, kostnadsstrukturen, den tydliga tillväxten av produkternas och tjänsternas efterfrågan och utrymmena som möjliggör tillväxt.

Läs mer

Ett företag i huvudstadsregionen som producerar grön- och markbyggnadstjänster

begärt pris 160 000 EUR I samband med ett externt aktieförvärv kan företaget köpa egna aktier för 185 000 euro. Aktiestockens totalvärde är över 345 000 euro (externt aktieförvärv 160 000 euro + införskaffande av egna aktier 185 000 euro + överloppskassamedel)

Företaget erbjuder högklassiga grön- och markbyggnadstjänster i huvudstadsregionen.
Tjänsterna innefattar bl.a. grön- och markbyggnad, täckdikning, kanalisering, förberedande byggplatsarbeten i förråd och lägenheter, terrassbyggande och trädfällning.
Företaget kan utföra både grön- och markbyggnadsarbeten och detta ger företaget en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknadsområdet.
Grön- och markbyggnadsmarknaden är i kraftig tillväxt i huvudstadsregionen. Företaget har ett gott rykte och det är en välkänd aktör på marknadsområdet, vilket lett till att det får fler anbudsbegäran än det kan ta emot.


Läs mer

Ett företag som säljer och installerar persienner, rullgardiner och andra produkter i branschen

begärt pris 260 000 EUR Företagets aktiestocks värde har fastställts vid 360 000 euro. Företaget kan i samband med affären köpa sina egna aktier till ett värde av uppskattningsvis 100 000 euro, vilket minskar försäljningspriset med samma summa

Företaget säljer och installerar persienner, rullgardiner och markiser till privata kunder och
företag och genomför även projekt i nybyggen och renoveringsobjekt.
Den snabba och omfattande verksamheten är en konkurrensfördel.
De goda förhållandena till olika intressegrupper är också en orsak till företagets framgång. Fungerande förhållanden har skapats som ett resultat av samarbete över en lång tid. Skapandet av partnernätverket har främst legat på företagarens axlar och hen kommer att hjälpa den nya ägaren ta över nätverket.


Läs mer

Ett företag i social- och hälsovårdsbranschen som erbjuder högklassiga hemvårdstjänster

begärt pris 250 000 EUR Köpesumma för företagsverksamheten


Ett hemvårdsföretag med utmärkt sjukvårdskunnande som producerar högklassiga och kundorienterade tjänster. Företaget tar även väl hand om sina arbetstagare. Företagets rykte är utmärkt och det skulle ha fler kunder om kapaciteten räckte till.
Företaget skulle passa perfekt för till exempel ett sjukskötarteam då det egna arbetet kunde leda till snabb tillväxt.
Verksamheten passar även väl för en större kedja, eftersom köparen får en stabil och växande kundkrets samt utmärkta anställda, som det alltid råder brist på.

Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina