Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu Ett företag som producerar elplanering och -installationer främst för industrin

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Elinstallation, -underhåll, -planering
Plats Nyland
Personantal Heltid 5 personer
Deltids- eller säsongsanställda 1 personer
Justerad omsättning 980 000 EUR
Begärt pris 310 000 EUR
Företaget har dessutom ca 200 000 euro i överloppstillgångar

Ett lönsamt företag med långvariga kundförhållanden, moderna verktyg och specialistkunskap. Företaget producerar el- och automationsplanering, övervakar projekt och gör installations-, reparations- och underhållsarbete.

Motivering av det begärda priset

Företagsverksamhetens avkastningspotential.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat


Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

Hela aktiestocken av ett företag som verkat i Nyland och framgångsrikt specialiserat sig på renovering och nybyggen. Affären omfattar även ett fullständigt ägt dotterbolag som erbjuder moderbolaget alla personaltjänster det behöver

begärt pris 1 200 000 EUR Aktiestocken

Företaget fokuserar för tillfället på sanering av utmanande objekt i huvudstadsregionen. Företaget har även entreprenader utanför huvudstadsregionen. Företaget planerar och genomför entreprenaderna från början till slut. Företaget är en välkänd och pålitlig expert inom renovering. Företaget hyr lämpliga utrymmen för sin verksamhet i Nyland. Personalen är yrkeskunnig och erfaren. Företaget använder även långvariga samarbetspartners. Huvudorsaken till försäljningen är ägarens avsikt att fokusera på ett annat företags verksamhet.

Läs mer

Hela aktiestocken av ett långlivat och framgångsrikt företag som specialiserar sig på golvläggning i huvudstadsregionen

begärt pris 700 000 EUR Aktiestocken


Företaget har över 30 års erfarenhet av golvläggning. Företaget planerar och lägger golv från början till slut. Företaget är en välkänd och pålitlig expert inom golvbranschen. Företaget hyr lämpliga utrymmen för sin verksamhet i huvudstadsregionen. Personalen är yrkeskunnig och erfaren. Företaget använder även långvariga samarbetspartners. Huvudorsaken till försäljningen är pensionering.
Läs mer

Företagsverksamheten av ett företag med gott rykte som erbjuder hemtjänster för åldringar i huvudstadsregionen

begärt pris 150 000 EUR Företagsverksamhetens pris


Företaget erbjuder omfattande och individuella hemtjänster för åldringar som bor hemma. Orsaken till försäljningen är att företagaren övergår till företagsverksamhet utom hemtjänster.
Läs mer

Till salu: ett företag som specialiserar sig på persontrafik i Tavastland

begärt pris 980 000 EUR Begärt pris för förvärv av företagsverksamheten


Företaget som redan verkat i 25 år har alltid satsat på säkert och bekvämt resande, yrkeskunnig personal och högklassiga fordon. Företaget sköter beställnings-, linje och servicetrafik och de har avtal om till exempel skolskjutsar.
Den erfarna och yrkeskunniga personalen tar själv initiativ och erbjuder högklassig kundservice, vilket skiljer företaget från konkurrenter och tryggar nya beställningar. Företaget har 12 fordon varav 4 är stora bussar och 8 små bussar.
Företaget har utvecklat en fungerande bas för verksamheten och den nya entreprenören får fortsätta i hallen med ett hyresavtal eller om hen så önskar köpa även hallen. Företaget fungerar på egen initiativförmåga och självstyrt, vilket möjliggör ett smidigt ägarbyte.

Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina