Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu En importör av produkter från optik- och hälsovårdsbranschens ledande tillverkare och leverantörer

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Import
Plats Nyland
Personantal Heltid 3 personer
Justerad omsättning 1 100 000 EUR
Begärt pris 445 000 EUR
Företaget importerar produkter från optik- och hälsovårdsbranschen och är marknadsledare för flera produkter. Företaget representerar optik- och hälsovårdsbranschens ledande tillverkares och leverantörers produkter. Företaget äger sin trivsamma affärslokal, som modifierats för företagets specialbehov då bygget var i slutskedet, och utrymmena möjliggör en effektiv verksamhet och att ha ett lager, vilket ser till att produkterna är tillgängliga snabbt och enkelt. Företaget skolar också kunderna i att använda produkterna, underhåller dem och står till kundernas tjänst som experthjälp under produkternas hela livscykel. Den moderna nätbutiken betjänar konsumenter och proffs i branschen. Mängden beställningar och försäljningen i nätbutiken och speciellt nätbutiken för konsumenter ökar mycket snabbt.

Motivering av det begärda priset

Företagets justerade driftsbidrag uppskattas vara ca 49 000 euro i försäljning de kommande åren och förbli minst på samma nivå under återbetalningstiden för eventuellt lånat kapital för införskaffandet av företaget. Företaget äger sin affärslokal. Eventuell räntebärande skuld, som använts till att förvärva aktiestocken kan enligt våra beräkningar återbetalas med företagsverksamhetens avkastning på sju år (företagsverksamheten på fyra och affärslokalen) då det för köpet eventuellt grundade bolagets kassaflöde förblir positivt. Den nya ägaren kan enligt våra beräkningar lyfta rimlig lön under lånets återbetalningstid. Företagsverksamhetens avkastning ligger på en bra och stabil nivå och den nya ägaren kan på ett lönsamt sätt utvidga företagsverksamheten då företaget verkar i en växande bransch. Den nuvarande ägaren är redo att hjälpa den nya ägaren ta över företagsverksamheten. Köparspecifika affärsplaner har inte tagits i beaktande, utan antagandet är att den ovan beskrivna verksamhetens omfattning uppnås med en normal arbetsinsats och utan större operativa förändringar då efterföljaren är ett proffs i branschen.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat

Mikko Ruosteenoja, KTM
Företagsmäklare

Tel 010 2864 011
Gsm 050 3283 250
mikko.ruosteenoja@yrityskaupat.net

Se mer information

Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

En lönsam och växande butik som specialiserat sig i cykelförsäljning och -service

begärt pris 235 000 EUR Aktiestockens värde har fastställts vid 285 000 euro. Företaget kan i samband med affären köpa sina egna aktier till ett värde av uppskattningsvis 50 000 euro och varje förvärv minskar försäljningspriset i det externa aktieförvärvet med motsvarande summa.


Företaget erbjuder försäljnings- och servicetjänster för cyklar i sin butik och nätbutik.
Försäljningen består av direktförsäljning av företagets representerade produkter till konsumenter och företag samt försäljning av tjänster.
Företaget är välkänt för sin ytterst goda kundservice, sin yrkeskunnighet och sina högklassiga produkter.
Kunderna är främst kvalitetsmedvetna och aktiva cyklingsentusiaster.
Butiken finns centralt i huvudstadsregionen och områdets tillväxtutsikter är goda. Utrymmena är hyrda, i gott skick och de är utmärkta för detta syfte.
Företagets nätbutik har utvecklats med syftet att den ska vara lätt att förstå och snabb och nätbutikens försäljning växer betydligt.
Företagets marknadsposition blir ständigt starkare och dess marknadsandel i sitt verksamhetsområde växer ständigt. Konkurrensfördelen består av en helhet, där den högklassiga servicen och produktsortimentet kompletterar varandra och garanterar en positiv kundupplevelse.

Läs mer

Känt företag inom båtbranschen med egen importering, försäljning och service

begärt pris 550 000 EUR

Företaget har långvariga kunder, vars produkter det importerar och marknadsför i Finland.
De många kundernas mångsidiga produktsortiment möjliggör en lönsam verksamhet och dessutom har företaget en egen affär där det säljer båtprodukter samt erbjuder en service- och reparationstjänst.
Företaget har en yrkeskunnig personal och väl anpassade utrymmen för verksamheten i ett bra läge.
Företagets importerade produkter är välkända och lätt tillgängliga tack vare företagets breda återförsäljningsnätverk.Läs mer

En centralt belägen pålitlig inramningstjänsts företagsverksamhet i helsingfors

begärt pris 25 000 EUR

Företaget är ett nästan 60 år gammalt familjeföretag inom inramningsbranschen. Till verksamheten hör även försäljning av tavlor och inredningstavlor.

Läs mer

Importering, näthandel och återförsäljning av professionell videoteknik

begärt pris 1 125 000 EUR

Företaget säljer och importerar utrustning, som används för professionell videoproduktion.

Företaget betjänar proffs inom branschen både i sin butik och på nätet och konsumenter i sin nätbutik. Till företagets tjänster hör även uthyrning och en omfattande service av sålda produkter.

Företagets styrkor är flexibilitet, personlig service, ett brett produktsortiment, service
efter försäljning, möjligheten att pröva utrustning, konkurrenskraftig prissättning och en yrkeskunnig personal.

Företaget är ett av branschens ledande varumärken och även känt bland produktionsbolagen och offentliga
köpare.Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina