Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu En utvecklare, tillverkare och marknadsförare av internationella hälsoprodukter, som stabiliserat sin position!

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Livsmedelsindustrin
Plats Finland
Personantal Heltid 6 personer
Deltids- eller säsongsanställda 2 personer
Justerad omsättning 1 200 000 EUR
Begärt pris 1 200 000 EUR
1 200 000 euro vid aktieförvärv, 1 600 000 euro vid förvärv av företagsverksamheten

En internationellt orienterad specialist inom hälso- och livsmedelsprodukter, som utvecklar, marknadsför, tillverkar och säljer hälsofrämjande livsmedelsprodukter och kosttillskott till konsumenter.
Företaget har färdiga produkter, som lämpar sig för den internationella marknaden. För tillfället är de huvudsakliga marknadsområdena Finland samt den växande marknaden i USA. Övriga potentiella marknadsområden i Europa är Storbritannien, Tyskland och Skandinavien. Storskaligare internationell tillväxt är dock också möjlig. Företagets produkter och märken är skyddade med varumärken och patent.
Verksamhetens ansvarsfullhet bildas av ekologisk produktion och produktionsprocesser, som utnyttjar alla råvaror effektivt. Företaget har också ISO 22000 -certifikat för sina system för hantering av livsmedelssäkerheten beviljat av BV (Bureau Veritas).
Företaget är färdigt för internationell tillväxt under ledarskapet av en ny ägare. Produkterna och utrymmena är redo för detta steg. Den nuvarande huvudägaren går i pension, men är redo att hjälpa en ny ägare komma igång med företagsverksamheten.

Motivering av det begärda priset

Återbetalningstiden för ett förvärv av företagsverksamheten beräknas vara ca fem år. Företaget har egna produkter som lämpar sig för internationell försäljning och är skyddade av patent och varumärken.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat


Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

En tillverkare av vadderade möbler i Estland med gott rykte

begärt pris 223 000 EUR + fastigheten 500 000 euro

Företagets huvudbransch är produktion av vadderade möbler. Till produktsortimentet hör olika soffor, bäddsoffor, fåtöljer och fotpallar.
De största kunderna är butikskedjor i både Estland och Finland.
Företagets omsättning år 2019 var 1,1 miljoner euro. Exportens andel av omsättningen var 85 % och försäljningen i Estland 15 %. Försäljningen till Finland stod för 97 % av hela exporten.
Det är möjligt att öka omsättningen med 30 % per år på den nuvarande produktionsanläggningen med den nuvarande produktionsutrustningen.
Den nuvarande utrustningen är i gott skick, men det finns alltid investeringsbehov.

Läs mer

Ett familjeföretag som specialiserar sig i tillverkning av textilprodukter som underleverantör

begärt pris 180 000 EUR

Företaget erbjuder sina kunder tillverkningstjänster för textilprodukter (dam- och barnkläder, kuddar, munskydd), från tillverkning av provprodukter till att sända färdiga produkter till kunderna. Företaget har inga registrerade varumärken. 
Företaget har funnit sin plats på marknaden genom att erbjuda medelstora kunder kvalitet, snabbhet, precision, flexibilitet, produktion i Europa och möjligheten att beställa medelstora/små mängder, vilket andra stora företag eller små studion inte klarar av. 
Kundkretsen är inte stor men stabil och ger företaget möjligheten att planera sin produktionsprocess enligt kundernas behov. Exportens andel av företagets försäljningsavkastning är 56 % och andelen av försäljning till Estland är 44 %.
Företaget är idealt för en person som vill bli företagare och vara arbetsgivare eller för en större investerare eller ett större företag som vill utvidga sin företagsverksamhet.


Läs mer

En maskinverkstad i Österbotten, lönsamt start up-företag

begärt pris 120 000 EUR Som förvärv av företagsverksamheten 202 000 euro


Vår mekaniseringsverksamhets hörnstenar är en flexibel service och utmärkta slutresultat:
- Seriemekanisering
- Små serier
- Enskilda objekt
Vi levererar monteringar som innehåller standard- och skivdelar:
- Mekaniska monteringar
- Svetsade monteringar
- Elektromekaniska monteringar
Tack vare vårt omfattande nätverk av underleverantörer kan vi ordna även mycket stora monteringar.

Läs mer

Ett företag som erbjuder nyckelfärdiga högklassiga glasningslösningar

begärt pris 75 000 EUR Aktieförvärv eller förvärv av företagsverksamheten

Till salu: Ett företag i Egentliga Finland som erbjuder nyckelfärdiga glasningslösningar för både privata kunder och företagskunder i Västra Finland. Företagsverksamhetens tyngdpunkt ligger huvudsakligen på försäljning av produktlösningar till kunderna och förstås på själva genomförandet av lösningarna. Produkterna beställs av högklassiga klienter och leverantörer i Finland och projektplaneringen och installationsarbetet sköts själv enlig avtal. 
Företaget har lyckats betjäna flera kunder högklassig och kundtillfredsställelsen är på toppnivå. På grund av den begränsade installationskapaciteten har inte företaget på länge egentligen satsat på försäljning och marknadsföring, eftersom det redan funnits för mycket tillgängligt arbete.
Företagaren stannar vid behov kvar och hjälper den nya ägaren under en överenskommen tidsperiod. Hälsoskäl är orsaken till att företagsverksamheten säljs. 
Detta är alltså ett företag för en aktiv företagare som vill ha mycket arbete för en lång tid. För en ägare som vill utvidga erbjuder detta utmärkta möjligheter att utvidga företagsverksamheten betydligt. Företagsverksamheten som är till salu är också mycket lämplig för att komplettera en existerande företagsverksamhet.


Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina