Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu Ett företag som idkar cirkulär ekonomi genom rivningsarbeten, återvinning och diamantsågning

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Serviceföretag
Plats Finland
Personantal Heltid 30 personer
Deltids- eller säsongsanställda 10 personer
Justerad omsättning 6 810 000 EUR
Begärt pris 5 200 000 EUR
Priset för det skuldfria företaget. Nu finns det 600 000 euro främmande kapital, som betalas innan affären

Rivningsarbeten, asbestrivningsarbeten, diamantborrning och -sågning
Företaget verkar nationellt och producerar olika byggnadstekniska tjänster.
Dess huvudkontor ligger i Norra Finland, men verksamhetsområdet innefattar hela Finland. Idag har företag ca 40 yrkeskunniga anställda. Dess styrkor är den yrkeskunniga personalen, dess servicementalitet samt den moderna och mångsidiga utrustningen. Verksamhetens viktigaste komponent är de krävande renoverings- och rivningsarbetena, som utförs med olika metoder.
Kunderna innefattar industrin, byggnadsindustrin, byggföretag, den offentliga sektorn och privatpersoner.
Återvinnings- och sorteringsstationen
Anläggningen är värd för en sorterings- och återvinningsstation, som kan utnyttjas för bygge och renovering. Stationen mottar betong- tegel och träavfall. Återvinnings- och sorteringsstationen sorterar avfallet enligt hur det behandlat och hur det skall återanvändas. Efter behandlingen kan återvinningsprodukterna användas bl.a. som bränsle, betongkross eller råvaror.
Återvinnings- och sorteringsstationens utrustning kan vid behov flyttas från anläggningen.

Motivering av det begärda priset

Köpet måste gälla hela företaget. Det för verksamheten essentiella miljötillståndet berör detta aktiebolag och fastigheten det äger.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat


Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

En produktiv och mångsidig reservdels- och småmaskinsbutik med en lång historia

begärt pris 800 000 EUR Aktiestockens värde baserar sig på företagets balans 9/2020

Företaget har årtionden av erfarenhet av att framgångsrikt betjäna sina kunder i alla branschens tjänster.
Företaget har fantastiska förhållanden till sina leverantörer och dess utbud är mångsidigt och brett. Dess affärslokaler är planerade för butiks- och lageranvändning som möjliggör en fortgående utveckling av verksamheten och nödvändiga ändringar i utbudet.
Företaget har satsat på fortgående utveckling och utbildning av sin personal.
Utöver sin traditionella reservdelsförsäljning har företaget under de senaste åren satsat betydligt på hand-, el- och trädgårdsverktyg och utrustning.


Läs mer

En tillverkare av vadderade möbler i Estland med gott rykte

begärt pris 223 000 EUR + fastigheten 500 000 euro

Företagets huvudbransch är produktion av vadderade möbler. Till produktsortimentet hör olika soffor, bäddsoffor, fåtöljer och fotpallar.
De största kunderna är butikskedjor i både Estland och Finland.
Företagets omsättning år 2019 var 1,1 miljoner euro. Exportens andel av omsättningen var 85 % och försäljningen i Estland 15 %. Försäljningen till Finland stod för 97 % av hela exporten.
Det är möjligt att öka omsättningen med 30 % per år på den nuvarande produktionsanläggningen med den nuvarande produktionsutrustningen.
Den nuvarande utrustningen är i gott skick, men det finns alltid investeringsbehov.

Läs mer

Ett familjeföretag som specialiserar sig i tillverkning av textilprodukter som underleverantör

begärt pris 180 000 EUR

Företaget erbjuder sina kunder tillverkningstjänster för textilprodukter (dam- och barnkläder, kuddar, munskydd), från tillverkning av provprodukter till att sända färdiga produkter till kunderna. Företaget har inga registrerade varumärken. 
Företaget har funnit sin plats på marknaden genom att erbjuda medelstora kunder kvalitet, snabbhet, precision, flexibilitet, produktion i Europa och möjligheten att beställa medelstora/små mängder, vilket andra stora företag eller små studion inte klarar av. 
Kundkretsen är inte stor men stabil och ger företaget möjligheten att planera sin produktionsprocess enligt kundernas behov. Exportens andel av företagets försäljningsavkastning är 56 % och andelen av försäljning till Estland är 44 %.
Företaget är idealt för en person som vill bli företagare och vara arbetsgivare eller för en större investerare eller ett större företag som vill utvidga sin företagsverksamhet.


Läs mer

Ett båtföretag i Åbo-området

begärt pris 590 000 EUR 95 000 + omsättningstillgångar (värda 495 000 i bokslutet 2020)


Ett år 1991 grundat framgångsrikt båtföretag i Åbo-området.
Bekanta dig med företaget på www.masimp.fi (på finska).

Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina