Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu Ett framgångsrikt professionellt familjehem för barn och unga

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Sjukvård, sociala tjänster
Plats Lappland
Personantal Heltid 4 personer
Deltids- eller säsongsanställda 2 personer
Justerad omsättning 559 000 EUR
Begärt pris 750 000 EUR
Goodwill 478 000 euro och fastigheten 442 000 euro

Detta företag erbjuder möjlighet till human och lönsam verksamhet tillsammans med barn och unga för en person i branschen, som inte undviker utmaningar.
Ett professionellt familjehem är en form av vård utom hemmet, som placerar sig mellan familjevård och institutionsvård. Det fungerar som vanliga familjehem, men kräver mer kunnande än familjevård. Därför är det möjligt att placera även barn och unga med behov av specialvård i professionella familjehem.
Professionell familjevård kräver ett tillstånd och minst två vårdare bör arbeta i familjevården, och minst en av de som deltar i vård- och uppfostringsarbetet bör ha lämplig utbildning och tillräcklig erfarenhet av vård- och uppfostringsarbete. Företagaren eller personen som ansvarar för verksamheten måste bo i familjehemmet. Familjehemmets andra anställda bör ha erfarenhet av att sköta barnskyddsärenden.
Familjevårdaren måste dessutom kunna fungera som företagare. Om familjehemmet anställer utomstående personal måste familjehemmet också kunna sköta arbetsgivarskyldigheter.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig helt och hållet på det förväntade avkastningsvärdet, som beräknats från driftsbidraget.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat


Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

Företagsverksamheten av en serviceproducent inom däck- och bilservice i huvudstadsregionen

begärt pris 1 035 000 EUR


Företaget hör till en kedja och producerar bilservice- och däcktjänster för privata konsumenter och dessutom för försäkringsbolag, små och stora bilfirmor och leasing-företag.
Utbudet inom bilservice- och däckrelaterade tjänster är brett. Servicens nivå och omfattning är bland de bästa i branschen. Kundupplevelsen har utvecklats till toppnivå och kundkretsen växer tack vare rekommendationer och goda erfarenheter.
Företagets hyrda utrymmen ligger centralt i närheten av naturliga kundströmmar och de är trivsamma, fungerande och gör det möjligt för företagsverksamheten att växa.
Bland företagskunderna finns bl.a. försäkringsbolag och leasing-företag. Bland privatkunderna är den stora andelen kvinnliga kunder märkbar.
Företagets konkurrensfördelar är läge, service, konkurrenskraftiga priser, kostnadsstrukturen, den tydliga tillväxten av produkternas och tjänsternas efterfrågan och utrymmena som möjliggör tillväxt.

Läs mer

Entreprenadtjänster, övervakning och konditionsbedömningar

begärt pris 95 000 EUR Som förvärv av företagsverksamhet


Företaget erbjuder entreprenadtjänster, renoveringsövervakning, upphandlingar och konditionsbedömningar i Mellersta Finland. Verksamheten kan utvidgas omedelbart. Ägaren kan vid behov stöda den nya ägaren i 2-3 år. Säljs på grund av pensionering.
Läs mer

Ett byggföretag i Österbotten med en stark marknadsposition och god lönsamhet

begärt pris 3 680 000 EUR Som förvärv av företagsverksamheten 2 240 000 euro


Företaget koncentrerar sig på husbygge. Det arbetar med både nybyggen och renoveringar och objekten är höghus, radhus, affärsutrymmen och offentliga byggnader samt projekt där företaget står för både planeringen och uppförandet av byggnaderna.
Läs mer

En långvarig och lönsam bokföringsbyrå med en stabil kundkrets och en omsättning på ca 300 000 euro

begärt pris 149 500 EUR Det begärda priset är 155 000 euro vid förvärv av företagsverksamheten

Företaget har en egen, stabil kundkrets, ca 350 kunder, för vilka det producerar alla nödvändiga bokföringstjänster.
Företaget anställer totalt fem personer varav två är ägare.
Företaget har en lång verksamhetshistoria och dess image på kärnmarknaden är minst sagt bra. Det är känt som en kunnig, pålitlig och serviceinriktad byrå.


Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina