Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu Företagsverksamheten och tillgångarna av en tillverkare av plastprodukter (gardinskenor)

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu företagsverksamhet, företagets tillgångar
Bransch Tillverkning av gummi- och plastprodukter
Plats Österbotten
Personantal Heltid 1 personer
Deltids- eller säsongsanställda 1 personer
Justerad omsättning 150 000 EUR
Begärt pris 100 000 EUR
eller bud!

Till salu: en extruderingslinje av det tyska märket Ide.
En extruder med två skruvar, som fungerar väl med pulver och kross om doseringen är exakt.
Maskinen har använts i 19 000 timmar och endast för tillverkningen av den nuvarande produkten (gardinskenor).
Extrudern följs av en två meter lång avkylningsbassäng följd av en draganordning och en såg.
Hela linjen linjen är i mycket gott skick.
Vi tillverkar gardinskenornas fästanordningar med en sprutpress (50 tons press) av märket Battenfield. Takens och väggdelarnas former har renoverats och uppdaterats för några år sedan och de är båda i gott skick. Gardinskenorna sågas till de rätta måtten med en strålsåg.

Motivering av det begärda priset

Verksamheten har på sistone varit sporadisk och på deltid. Därför är det begärda priset huvudsakligen baserat på tillgångarnas gängse marknadsvärde. En aktiv verksamhet på heltid ger även det begärda priset ett argument som baserar sig på avkastning.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat


Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

En maskinverkstad i Österbotten, lönsamt start up-företag

begärt pris 120 000 EUR Som förvärv av företagsverksamheten 202 000 euro


Vår mekaniseringsverksamhets hörnstenar är en flexibel service och utmärkta slutresultat:
- Seriemekanisering
- Små serier
- Enskilda objekt
Vi levererar monteringar som innehåller standard- och skivdelar:
- Mekaniska monteringar
- Svetsade monteringar
- Elektromekaniska monteringar
Tack vare vårt omfattande nätverk av underleverantörer kan vi ordna även mycket stora monteringar.

Läs mer

En lönsam maskinverkstad i en industristad

begärt pris 1 000 000 EUR


En långvarig maskinverkstad med gott rykte. Företaget får gott om beställningar av stora industriföretag i närheten. Maskinerna är i gott skick. Hyresutrymmena är utmärkta. Det är även möjligt att köpa utrymmena. Företaget har passligt med personal och inga onödiga utgifter.
Läs mer

Ett mycket lönsamt företag som importerar, tillverkar, installerar och underhåller industrins investeringsprodukter

begärt pris 1 450 000 EUR Ett förvärv av företagsverksamheten är även möjligt för 1 250 000 euro

Företaget har i årtionden importerat, tillverkat och vidare förädlat industrins investeringsprodukter samt installerat, reparerat och underhållit dem.
Företaget har egen produktion och dessutom importerar det produkter. Dess kundkrets är bred och innefattar flera olika områden inom industrin. Preliminärt innefattar alla affärer produkter och servicehelheter som skräddarsytts för de individuella kunderna.
Konkurrensen i branschen är i och för sig hård, men företaget har lyckat stabilisera sin position bland sina viktigaste kunder och dess image är utmärkt.


Läs mer

En konkurrenskraftig maskin- och apparattillverkare med en lång och framgångsrik historia

begärt pris 695 000 EUR Priset för företagsverksamheten exklusive fastigheten


Företaget har en etablerad position på marknaden som tillverkare av kundorienterade och skräddarsydda maskiner och apparater. Företaget planerar, tillverkar, installerar och vårdar maskinerna och apparaterna.
Det har ett yrkeskunnigt team som utför projekt för både inhemska och utländska kunder.

Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina