Suomen Yrityskaupat Oy
Tillbaka till listning

Till salu En tillverkare av lantbruksmaskiner

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Tillverkning av maskiner och utrustning
Plats Satakunta
Personantal Heltid 4 personer
Justerad omsättning 620 000 EUR
Begärt pris 1 065 000 EUR
Företaget har under tre årtionden under sitt eget varumärke tillverkat utrustning och maskiner för lantbruksbranschen. Företaget har egna, moderna utrymmen (1700 m2), som förutom en produktionsanläggning och ett lager också innefattar en sandblästringsbyggnad och ett måleri. Utrustningen har ständigt utvecklats av företagets egna produktutveckling, som tagit dagens behov och den föränderliga lagstiftningen i beaktande. Utöver den inhemska marknaden exporterar företaget. Företaget utför också underleverantörsarbete i sin maskinverkstad samt för den kemiska skogsbruksindustrin och i utrustandet och underhållet av pumpar och sprutningsutrustning, som används av den kemiska industrin och den kommunala infrastrukturen. Företaget har ett bra logistiskt läge för vägtransporter vid landsvägen och har nära till järnvägens lastningsplats.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på företagets solvens, som innefattar både utrymmena och råvaror, delvis fullbordade produkter och fullbordade produkter i lagret.

Objektets förmedlare i Suomen Yrityskaupat

Juha-Pekka Asuinmaa, YTM
Företagsmäklare

Tel 010 2864 007
Gsm 050 4611 360
jp.asuinmaa@yrityskaupat.net

Se mer information

Mer information om objektet1 Valen kan ändras senare. Se även användarvillkor och integritetspolicy.


Suomen Yrityskaupat Oy

En maskinverkstad i Österbotten, lönsamt start up-företag

begärt pris 120 000 EUR Som förvärv av företagsverksamheten 202 000 euro


Vår mekaniseringsverksamhets hörnstenar är en flexibel service och utmärkta slutresultat:
- Seriemekanisering
- Små serier
- Enskilda objekt
Vi levererar monteringar som innehåller standard- och skivdelar:
- Mekaniska monteringar
- Svetsade monteringar
- Elektromekaniska monteringar
Tack vare vårt omfattande nätverk av underleverantörer kan vi ordna även mycket stora monteringar.

Läs mer

En lönsam maskinverkstad i en industristad

begärt pris 1 000 000 EUR


En långvarig maskinverkstad med gott rykte. Företaget får gott om beställningar av stora industriföretag i närheten. Maskinerna är i gott skick. Hyresutrymmena är utmärkta. Det är även möjligt att köpa utrymmena. Företaget har passligt med personal och inga onödiga utgifter.
Läs mer

Ett mycket lönsamt företag som importerar, tillverkar, installerar och underhåller industrins investeringsprodukter

begärt pris 1 450 000 EUR Ett förvärv av företagsverksamheten är även möjligt för 1 250 000 euro

Företaget har i årtionden importerat, tillverkat och vidare förädlat industrins investeringsprodukter samt installerat, reparerat och underhållit dem.
Företaget har egen produktion och dessutom importerar det produkter. Dess kundkrets är bred och innefattar flera olika områden inom industrin. Preliminärt innefattar alla affärer produkter och servicehelheter som skräddarsytts för de individuella kunderna.
Konkurrensen i branschen är i och för sig hård, men företaget har lyckat stabilisera sin position bland sina viktigaste kunder och dess image är utmärkt.


Läs mer

En konkurrenskraftig maskin- och apparattillverkare med en lång och framgångsrik historia

begärt pris 695 000 EUR Priset för företagsverksamheten exklusive fastigheten


Företaget har en etablerad position på marknaden som tillverkare av kundorienterade och skräddarsydda maskiner och apparater. Företaget planerar, tillverkar, installerar och vårdar maskinerna och apparaterna.
Det har ett yrkeskunnigt team som utför projekt för både inhemska och utländska kunder.

Läs mer
Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina