En företagsaffär är alltid en unik händelse. Att sälja sitt företag är för de flesta företagare den största och viktigaste affären i deras karriär. Både ekonomiskt och mentalt. Företagaren är sällan själv ett proffs i företagsaffärer. Därför är en erfaren och skicklig företagsförmedlares hjälp viktig med tanke på framtiden.

Försäljningen av ett företag är en mycket komplicerad process. Den innefattar såväl ekonomiska, finansieringsrelaterade, avtalsjuridiska, skatterelaterade, sociala som företagsverksamhetsfrågor. En företagsaffär är alla dessa på samma gång. Att ignorera ett delområde eller endast koncentrera sig på en sak kan leda till ett dåligt resultat.

Det som är viktigt för säljaren är inte nödvändigtvis viktigt för köparen. Ju mer företaget motsvarar köparens behov och förhoppningar, desto lättare blir affären av. I princip är det inte fråga om något svårare än att sälja vilket som helst produktionsmedel. Köparens intresse påverkas till exempel av företagets funktionalitet, image, läge, funktionssäkerhet, pålitlighet, överskådlighet, modernitet, skick, avtal relaterade till det och deras villkor, pris och framför allt produktivitet. Till exempel mängden fasta tillgångar har oftast mindre betydelse än man tror. Beklagligt sällan är ett företag i bästa möjliga försäljningsskick, utan förberedande åtgärder behövs.

Kom ihåg:

1. Det lönar sig att börja förbereda företagsaffären i god tid.
2. Att använda sig av en erfaren expert leder till de bästa resultaten.
3. Organisera dina papper: tydlig bokföring och organiserade avtal är en förutsättning för en lyckad affär. Kom även ihåg att sända dem till förmedlaren omedelbart.
4. Städa i knutarna: onödiga förråd och skrot är i köparens ögon värdelösa. En redig verksamhetsmiljö sänker köptröskeln.
5. Allt som inte är alldeles tydligt är i köparens ögon otydligt och bromsar affärsprocessen. En rättvis och öppen affär leder till snabba köpbeslut.
6. Tyvärr betalar köpare inte för affektionsvärde: det egentliga värdet är det, som får affären att bli av.
7. Ett produktivt och välskött företag är alltid värdefullare än ett stökigt och mindre lönsamt.
8. Köparen är redo att betala det begärda priset då hen förstår varför det är det begärda priset. Företagsaffärer är inte lurendrejeri, bråk eller auktioner. I företagsaffärer säljs tillgångar och avkastning, som kan motiveras tydligt. Ett välmotiverat pris sjunker just inte och det förstår alla affärens parter.

Företagsförmedlaren måste få en klar och omfattande bild av ditt företag innan själva förmedlandet kan börja. Därför ber hen om en mängd olika dokument och frågar till och med lite känsliga frågor. Förmedlaren har tystnadsplikt och din information delas inte med någon utan överenskommelse. Företagsförmedlarens arbete är att hitta passliga köpare och välja ut de mest potentiella för dig.

Förmedlandet fortskrider stegvis. Då köparen anses vara mycket potentiell får hen all nödvändig information om ditt företag. Så försäkrar vi oss om att informationen inte läcker i utomståendes händer i onödan. Då vi kommit såhär långt träffar du den potentiella köparen för första gången. Du belastas alltså inte med onödiga frågor.

Som snabbast hittas en efterträdare för ditt företag inom några dagar och som långsammast aldrig. Affären snabbas upp av förmedlarens kundregister, i vilket det finns hundratals potentiella köpare, och förmedlarens andra marknadsföringskanaler och omfattande nätverk. Med hjälp av dessa kan köparen hittas direkt. Från första början välskötta förhandlingar och professionellt utarbetat informationsmaterial om företaget ökar sannolikheten för en lyckad affär, förbättrar köparens möjligheter att få finansiering och snabbar upp affären. Pappersarbetet och att få finansiering samt alla förhandlingar tar ändå några veckor eller månader. Det lönar sig alltså inte att ha bråttom.

En lyckad företagsaffär är flexibelt samarbete mellan alla parter. Vi anser att en lyckad företagsaffär betyder att
a) säljaren är nöjd med försäljningspriset,
b) köparen är nöjd med det köpta företaget och företagsverksamheten kan fortsätta problemfritt,
c) affären inte ens flera år senare får tråkiga följder.

Om du inte absolut vill öva på företagsaffärer med ditt livsverk bör du vända dig till ett proffs i tid.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV