1. Börja i tid
Oftast tar ett företags försäljningsprocess ungefär 10 månader, men mycket ofta kan den till och med ta över ett år. Tyvärr är det vanligaste slutresultatet på marknaden att företagsaffären inte alls lyckas eller att företaget avvecklas utan att man ens försökt sälja det.
Det enda sättet att snabba upp och försäkra sig om en affär är att satsa pengar och tid på försäljningsprocessen och utnyttja professionell expertis. Innan företaget erbjuds till försäljning kan man i flera företag göra många saker, som snabbar upp och säkrar själva affären, men det tar tid.

2. Använd proffs
Av alla experter är företagsförmedlaren den enda vars heltidsjobb är att få till stånd företagsaffärer. Det lönar sig att utnyttja förmedlarens breda kunskap och erfarenhet i alla företagsaffärer. Att träffa våra företagsförmedlare sparar dig både tid och möda samt minskar risker och underlättar beslutsfattande redan i det skedet då du överlägger att sälja företaget.
De första diskussionerna med företagsförmedlaren är kostnadsfria, vilket betyder att du vinner hursomhelst. Förmedlaren kan direkt rekommendera hur du bör fortsätta eller om du bör skjuta upp dina planer eller begrava dem helt och hållet. Samtidigt får du veta vilken typ av hjälp finns att få, om du behöver den och vad den kostar.
Utan hjälp av ett proffs blir företagsaffärer mycket sällan överhuvudtaget av. Eftersom det endast kostar några procent av hela företagsaffärens värde att använda ett proffs, är den relativa nyttan mycket stor.

3. Skapa information, kräv information
Samla företagets alla ikraftvarande avtal, dokument, ritningar, bokslut och dylikt från de tre senaste åren i en mapp om det ryms. Ett företag kan inte säljas och det lönar sig inte att köpa det utan denna information.
Försäljningsprocessen går inte framåt om de viktigaste dokumenten inte är tillgängliga. Alla informationsluckor ökar risken för köparen och minskar hens vilja att köpa företaget eller betala det begärda priset.
Om du redan har en uppfattning om ditt företags möjliga försäljningspris kan du pröva om det är realistiskt genom att till exempel fråga din bankdirektör om vilken typ av finansiering vore möjlig till det priset. Det är mycket svårare att finansiera en företagsaffär än till exempel en bostadsaffär till samma pris. Innan du överlåter viktig information bör köparen skriva under ett välformulerat sekretessavtal, så att risken för företagsspionage minskar.

4. Skapa en realistisk strategi
Ta reda på vad skillnaden mellan förvärv av företagsverksamheten och aktieförvärv är i ditt fall och vilka fördelar, problem, kostnader och skatter de innebär. Be ett proffs göra en realistisk värdering, som tar i beaktande vilken typ av köpare är mest sannolik att köpa företaget och hur hen skulle finansiera affären. Utan den ovannämnda informationen kan en värdering inte vara realistisk.
Orealistiska strategier och värderingar kan lätt förstöra hela affären. Stora fiskar är ovanliga och sannolikheten att du aldrig träffar på en är stor. Man kan alltid vinna lotteriet, men för de flesta människor blir det aldrig verklighet.
Det lönar sig att komma ihåg att köparen oftast alltid har alternativ, varav ett är att inte köpa företaget och fortsätta med sitt liv som vanligt. Säljaren har vanligtvis bara en produkt och för att sälja den måste man handla klokt och ha tålamod. Det finns sällan en hel drös med köpare och en försäljning som inleds med orealistiska krav kan förstöra försäljningsobjektets rykte för gott.
En företagsförmedlares värdering baserar sig alltid på en situation där det är realistiskt att företagsaffären blir av. Om det inte blir någon affär, blir företagsförmedlaren arbetslös. Detta är säkert fallet om företagets värdering är orealistisk. Därför måste förmedlaren alltid sträva till att göra realistiska värderingar.  Å andra sidan tjänar förmedlaren mer ju högre försäljningspriset är. Detta uppmuntrar förmedlaren att hitta den bäst köparen, som har möjligheten att betala ett högre pris än de andra köparna.

5. Välskrivna köpebrev
Att skriva ett långt köpebrev bör i sig inte vara ett mål, men en tumregel är att om det är kortare än sex sidor (eller till och med längre med kort radavstånd) saknar det med säkerhet saker, som är viktiga för en säker och lyckad affär.
Vad händer enligt köpebrevet om köpesumman inte betalas eller de sålda maskiner inte fungerar? Undersök allt du kommit överens om i köpebrevet och fråga vad som händer om de överenskomna sakerna inte blir verklighet.
Dessutom bör du vara rätt säker på åtminstone de viktigaste sakerna skrivits ner och att du förstår vad de betyder i praktiken. Köparen är skyldig att ta reda på saker och ting och försäljaren att informera. En företagsaffär har inget konsumentskydd och det rätt så lönlöst att i efterhand hänvisa till att man inte förstod vad som sades i avtalet. Ett välskrivet köpebrev förebygger tvister och berättar vad som bör göras i överraskande situationer.

6. Överlämna företaget på riktigt
Dagen då avtalet skrivs under är sällan samma dag som äganderätten övergår. Innan äganderätten övergår eller i samband med det görs ofta bl.a. inventeringar, så att köpesummans riktighet kan kontrolleras.
Då äganderätten övergått bör du på riktigt överlämna verksamheten åt din efterföljare och ge hen utrymme att arbeta. Ägaren fattar besluten. Man bör handla såhär, fastän man kommit överens om en övergångsperiod då säljaren ännu är tillgänglig för företaget. Övergångsperioden är viktig, men det är ännu viktigare att köparen i verkligheten övertar kontrollen av företaget.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV