Suomen Yrityskaupat Oy

Vill du sälja ditt företag?

Se statistik om sökningar, som potentiella köpare gjort hos oss.

Suomen Yrityskaupat har för tillfället 25 710 personer intresserade av att köpa ett företag.

Med hjälp av sökningen nedan ser du riktgivande information om hur många potentiella köpare söker efter en viss typ av företag och vilka begränsningar de gjort i sina sökningar. Begränsningarna är inte definitiva maximi- eller minimivärden. Om dessa personer ger vi inte ut information om de inte gjort sekretessavtal (NDA). Vi kontaktar de potentiella köparna då vi hittat passliga företag för dem. Den potentiella köparen får information om företaget först efter att ett sekretessavtal skrivits under.

I På uppdrag söker vi -listan har köparna gett oss som uppdrag att hitta ett passligt företag för dem. Om vi hittar det betalar köparna vår kommission. Säljaren får information om sådana köpare efter att ett sekretessavtal skrivits under.


Köpares sökningar50152 sökningar har gjorts med de valda kriterierna

Minst Högst
Prisklass 0 10 000 000
Omsättning 0 10 000 000
Anställda samt ägare 0 100
Balansens slutsumma 0 6 000 000
Återbetalningsperiod för företagsverksamheten i år 0 15
Köparens möjligheter att investera sina egna tillgångar eller garantier i en företagsaffär 0 5 000 000

På uppdrag söker vi


Suomen Vahvimmat - Platina Avainlippu TranSeo SYVL Ketju.fi Perustayritys.fi Firmakauppa.fi
Suomen Vahvimmat - Platina