TILL SALU Ett företag inom cirkulär ekonomi som är verksamt i hela Finland och har specialiserat sig på rivningsarbeten inomhus

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag, företagsverksamhet, företagets tillgångar, utrustning, förråd
Bransch Byggföretag och design
Plats Finland
Personantal Heltid 20 personer
Justerad omsättning 4 232 000 EUR
Begärt pris 1 948 000 EUR
Som förvärv av affärsverksamheten 3 100 000 euro
Bland företagets kunder finns privata byggföretag, byggherrar och privata konsumentkunder.
Syftet med verksamheten är att främja hållbar utveckling, återanvändning av material och sortering av råvaror.
Rivning och sortering utförs med respekt för miljön och i enlighet med bestämmelser.

Motivering av det begärda priset

Begärt pris för alla aktier i företaget som är stabilt och har en lång historia. Den skuld som krävs för köpesumman kan återbetalas med en återbetalningstid på 5 år, om köparens självfinansieringsandel är cirka 440 000 euro och räntan på banklånet är 7 %. Driftbidraget beräknas ligga kvar på samma nivå under de kommande åren, det vill säga cirka 560 000 euro.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV