TILL SALU En renoveringsspecialist i Sydöstra Finland

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag, företagsverksamhet, företagets tillgångar
Bransch Byggföretag
Plats Södra Karelen
Personantal Heltid 23 personer
Justerad omsättning 2 700 000 EUR
Begärt pris 580 000 EUR
Begärt pris för företagsverksamheten utan fastigheter
En renoveringsspecialist, som främst renoverar, sanerar och utför tilläggsbyggen. Företaget har speciellt kunnande och erfarenhet från bl.a. renovationer, som förbättrar inomhusluft. Företaget arbetar även med nybyggen, främst radhus, om tiden räcker till.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset för företagsverksamheten beaktar behovet för driftskapitalsfinansiering, som motsvarar 1,5 månaders utgifter. Köparens självfinansieringsandel beräknas vara 20 % av den totala finansieringen och återbetalningstiden för skulden på köpesumman fyra år. Det begärda priset för aktiestocken är 1 190 000 euro, vilket motsvarar företagets substansvärde.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV