TILL SALU Aktiestocken av ett företag som bygger täckdikes- och regnvattensystem samt utför andra mindre markbyggnadsarbeten

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Fastighetstjänster
Plats Nyland
Personantal Heltid 10 personer
Justerad omsättning 1 600 000 EUR
Begärt pris 1 100 000 EUR
Företaget bygger täckdikes- och regnvattensystem samt utför andra mindre markbyggnadsarbeten. Produkterna och tjänsterna är täckdiken och regnvattensystem samt relaterade grävningar och installationer.
Entreprenaderna inkluderar även tjänster som gårdsarbete, beläggningar, nödvändiga elarbeten, borttagning och förnyande av asfalt samt rivning och uppsättning av staket och terrasser som förhindrar grävning. Företaget erbjuder således sina kunder nyckelfärdiga täckdikes- och regnvattensystem i samarbete med sitt nätverk av underleverantörer.
Verksamhetsområdet är Nyland, men verksamheten har även bedrivits i andra större städer i Finland. Företagsverksamheten har utvecklats och växt i snabb takt och företagets vinst har ökat i takt med tillväxten.
Företagets framtid beräknas vara en tid av betydande tillväxt och för att säkerställa detta vidtar man för tillfället åtgärder i företaget.
Företaget är finansiellt stabilt och det har goda referenser.
Kunderna upplever att företaget är ett säkert val. Det goda ryktet kan också beskrivas som en bärande faktor i företagets framgång och tillväxt.
De nuvarande ägarna har begränsade resurser att utnyttja företagets starka tillväxtutsikter och de upplever att företagets följande period av tillväxt kräver större resurser än i nuläget och andra ägandearrangemang.

Motivering av det begärda priset

Ett gott rykte samt en stark ekonomi och kassa. Kunskap som samlats under verksamhetsåren och som överförs till den nya ägaren. Goda underleverantörer med rimliga priser. En lätt kostnadsstruktur som är lätt att modifiera enligt entreprenad. En effektiv och hållbart utvecklad marknadsföring. Den ökande tillväxten av tjänsterna som företaget erbjuder. En möjlighet att uppfylla den växande efterfrågan genom att organisera produktionen och utöka resurserna. Företagets femårsmål är en omsättning på 6 000 000 euro.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Suomen Vahvimmat - PlatinaAvainlippu
TranSeoSYVLKetju.fiPerustayritys.fiFirmakauppa.fi
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV