TILL SALU Ett företag som erbjuder speciallösningar inom avfallshantering och främjar en cirkulär ekonomi

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Fastighetstjänster
Plats Södra Finland
Personantal Heltid 9 personer
Justerad omsättning 1 300 000 EUR
Begärt pris 950 000 EUR
Företagets eventuella extra tillgångar som inte hör till företagsverksamheten vid tidpunkten för affären ingår inte i det begärda priset.
Företaget planerar och tillverkar speciallösningar inom avfallshantering. Lösningarna är skräddarsydda och beaktar särdragen av varje objekt. Målet är att utveckla avfallshanteringen inom organisationer och samtidigt främja en cirkulär ekonomi.
I företagsverksamheten har man specialiserat sig på planering och genomförande av krävande helhetslösningar. En viktig del av verksamhet är leveranser av utrustning i alla storlekar till kunderna. Till tjänsterna hör även underhåll.
Det etablerade riksomfattande nätverket av underleverantörer spelar en betydande roll i genomförandet av lösningarna och tjänsterna.
Företagets rykte är ytterst gott och det är ytterst välkänt. Marknadspositionen är så stark att företaget aldrig blir förbisett vid offerbegäran för att genomföra krävande avfallshantering.
Företagets konkurrensfaktorer är:
– personalens och underleverantörernas kunnande
– det riksomfattande nätverket av underleverantörer
– en flexibel verksamhet
– goda lösningsmodeller
– en snabb och kunnig kundservice
– välkändhet
– en lång verksamhetshistoria
– hållbara kundförhållanden
Företagsverksamheten har bedrivits framgångsrikt i hela landet i tiotals år.

Motivering av det begärda priset

En växande företagsverksamhet. Ett driftsbidrag på ca 300 000 euro uppnås med nuvarande företagsverksamhet. En lång verksamhetshistoria och välkänt. Ett gott rykte. Återkommande och långvariga kunder. Ett nätverk av underleverantörer. Referenser.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV