TILL SALU En designorienterad maskinverkstad med egna produkter och en global exportmarknad

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Tillverkning av maskiner och utrustning
Plats Finland
Personantal Heltid 11 personer
Justerad omsättning 1 600 000 EUR
Begärt pris 550 000 EUR
Bunden till mängden eget kapital enligt det senaste bokslutet
Företaget har långvariga kunder som det kunnat bygga sin verksamhet på. Företaget har egna produkter och servicehelheter som det erbjuder globalt till potentiella kunder.
Företaget har egen design och en egen maskinverkstad, men vid behov utnyttjar det även sitt nätverk av underleverantörer.
Kundernas individuella behov beaktas när företaget utvecklar och skäddarsyr sina produkter och levererar dem till kunderna inom överenskommen tidsfrist och med överenskommen servicehelhet.
Marknaden är för tillfället ostabil på grund av Covid-19, men när situationen normaliseras är målet att uppnå en omsättningsnivå på över 10 miljoner euro igen.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på företags historiska information om nivån under normalt marknadsläge och företagets lednings motiverade prognos om verksamhetens utveckling och dess beräknade kassaflöde. Den beräknade omsättningen under pågående räkenskapsperiod är ca 3 miljoner euro.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV