TILL SALU Ett familjehem för omhändertagna unga i Nyland

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag, fastighet
Bransch Sjukvård, sociala tjänster
Plats Nyland
Personantal Heltid 3 personer Deltids- eller säsongsanställda 2 personer
Justerad omsättning 533 000 EUR
Begärt pris 680 000 EUR
Aktieförvärv
Det är frågan om ett 15.8.2000 grundat företag vars företagsverksamhet är professionell familjevård alltså vård, omsorg och uppfostran dygnet runt för omhändertagna barn. Tillstånden gäller för 7+1 klientplatser, vilket medför ett personalkrav på 3,8. För tillfället finns det ca fem anställda. Sju av klientplatserna är fyllda. Verksamhetsfastigheten är 350 m2 stor. Ekonomibyggnaden är 70 m2.
Familjehemmet har gjort vinst under hela sin historia.
Omsättning med sju klientplatser är ca 541 000 euro. Efter den kommande konkurrensutsättningen är den mer. Under de tre senaste räkenskapsperioderna har rörelsevinsten varit över 100 000 euro per år. Det justerade bokslutet blir till fördel för den nya företagaren då den årliga rörelsevinsten efter alla utgifter blir ca 145 000 euro med sju klientplatser och det nuvarande priset för ett vårddygn.
Företaget är ett bra val och investering, eftersom familjehemmet byggts med hjärta och yrkeskunnighet under årens lopp, vilket har gjort det uppskattat och stabilt. De unga klienterna är lämpliga för professionell familjevård och omgivningen. De befintliga långfristiga placeringarna gör det möjligt för den nya företagaren att arbeta med full kapacitet från början. Familjehemmets fastighet är vacker, trivsam och välplanerad för sitt ändamål, vilket ger goda förutsättningar för verksamheten. Bra samarbetspartners finns tillgängliga och företaget har ett gott förhållande med dem och även med närmiljön, skolor etc. Allt som behövs för verksamheten är tillgängligt och även bra och kunnig personal.
Bordet är alltså dukat för en lönsam företagsverksamhet och att fortsätta ett betydelsefullt arbete.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på företagets etablerade kassaflödet. Driftsbidraget har beräknats vara 162 000 euro under de kommande åren.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Suomen Vahvimmat - PlatinaAvainlippu
TranSeoSYVLKetju.fiPerustayritys.fiFirmakauppa.fi
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV