Affärsavtal


Om köparen och säljaren redan funnit varann behövs vanligtvis ett erfaret företagsaffärsproffs för att utarbeta ett affärsavtal. Ofta begränsar sig inte affärsavtal i företagsaffärer till köpebrev utan även till exempel hyresavtal och aktieägaravtal behövs.

Vi erbjuder:
 • avsiktsförklaringar
 • föravtal
 • köpebrev för företagsverksamhet
 • köpebrev för aktiebolag eller bolagsandelar
 • samarbetsavtal
 • avtal om övergångstid
 • konsulteringsavtal
 • finansieringsavtal
 • avtal om konkurrensförbud
 • sekretessavtal
 • franchisingavtal

Be om offert för kontrakt.