Företagssaneringar


Företagsaffärer utförs ofta som företagsverksamhets- och utrustningsaffärer. Dessa situationer innefattar ofta grundandet av ett köpande företag och någon form av avveckling av det andra. Försäljningen av förmögna företag föregås oftast av olika företagssaneringar, som till exempel att separera fastigheter från försäljningsobjektet till egna bolag.