Värdering


Precis som det inte finns två likadana företag eller köpare, finns det inte heller två likadana ägarbyten. Ett företags värde beror på företaget självt, världen runtom det och köparen samt otaliga faktorer, som har att göra med de ovannämnda.

I praktiken definieras små och medelstora företags värde på två sätt: företagets avkastningsvärde och företagets skuldfria egendoms värde, alltså substansvärde. Fastän det finns flera värderingsmetoder och definierande av värde är krävande arbete, som bör utföras av proffs, är det bra att åtminstone vara medveten om dessa två metoder.

Läs mer om värdering