Suomalainen yritysten omistajanvaihdosten ekosysteemi on nyt Euroopan parhaimmistoa, mutta entä tulevaisuudessa?

Suomen omistajanvaihdosten ekosysteemi on yksi Euroopan parhaista. Ja niin pitää ollakin, sillä yritysaineksemme vaatii sitä. Ekosysteemi ei kuitenkaan vielä riitä vastaamaan suomalaisen yrityskentän nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin, vaan se pitää päivittää seuraavalle tasolle.

Suomi on yksi maaseutuvaltaisimmista maista Euroopassa ja maaseutu on tyypillisesti vakaan yrittäjyyden aluetta. Uusia yrityksiä syntyy vähän, yritykset ovat sitkeitä ja niitä lopetetaan myös vähän. Omistajanvaihdospalveluiden hyvä haltuunotto on Suomessa tämän vuoksi erityisen tärkeää. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää maamme toimivaa ja vakaata liiketoimintaa esimerkiksi suurten ikäluokkien eläköityessä.

Suomen menestyksen salaisuus

Suomalaisen omistajanvaihdosekosysteemin kehittämisessä on tehty paljon asioita oikein ja on useampikin syy siihen, miksi Suomesta on tullut tässä suhteessa mallimaa. Saan helposti listattua ainakin neljä syytä:

 • Yksityisten palveluntarjoajien rooli
  Ekosysteemimme erityispiirre on, että tunnistamme ja tunnustamme yksityisten palveluntarjoajien merkittävän roolin. Ulkomailla on esimerkkejä maista, joissa kuvitellaan, että julkiset tahot saavat hoidettua homman. Meillä ymmärretään, että eivät ainakaan yksin saa.
 • Yrittäjyyden pitkät perinteet
  Suomessa yrittäjyydellä on myös huomattavasti pidemmät perinteet kuin esimerkiksi Itä-Euroopan maissa, joissa ensimmäisen sukupolven yrittäjät ovat nyt eläköitymässä. Tämä on yksi syy siihen, miksi olemme edistyksellisiä omistajanvaihdoksissa.
 • Suomessa autetaan myös pieniä
  Toisin kuin monissa muissa Euroopan maissa, Suomessa omistajanvaihdospalvelut ulottuvat myös pienimpien yritysten omistajanvaihdoksiin. Se on aivan ratkaiseva asia, koska valtaosa yrityksistä on pieniä ja omistajanvaihdoksia tapahtuu kaiken kokoisissa yrityksissä.
 • Sähköiset markkinapaikat toimivat hyvin
  Suomessa myytäviä yrityksiä löytyy hyvin sieltä, mistä yritysten ostajat niitä todennäköisimmin etsivät eli netistä. Sähköisten markkinapaikkojen toimivuus puolestaan on paljon sen ansiota, että niitä ylläpitävät yksityiset toimijat osana liiketoimintaansa. Sen, missä on elanto ja omat rahat kiinni, on toimittava hyvin.

Miten ekosysteemi saadaan vastaamaan huomisen tarpeisiin?

Perushyvä omistajanvaihdosekosysteemimme on kypsä päivitettäväksi seuraavalle tasolle. Päivitetyssä versiossa tulisi olla tarjolla tasalaatuiset matalan kynnyksen omistajanvaihdospalvelut eri puolilla Suomea. Avainsana tavoitteessa onnistumiseen on yhteistyö.

Näen, että vahva ekosysteemi rakentuu näiden neljän pilarin varaan:

 • julkiset toimijat
 • yksityiset toimijat
 • julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö
 • kehittämishankkeet.

Ensimmäinen askel, jonka jokainen omistajanvaihdosten parissa toimiva voi ottaa, on miettiä, mitä minä voisin tehdä eri tavalla, jotta homma menisi eteenpäin.

Pitkään kokemukseen ja tutkimustietoon pohjautuvat vinkkini eri toimijoille ovat:

 • julkiset toimijat – vahvistakaa yhteistyötä yksityisen toimijoiden kanssa
 • yksityiset toimijat – olkaa aloitteellisia julkisten toimijoiden suuntaan
 • kehittämishankkeissa työskentelevät – selvittäkää, miten toimintanne synkronoituu muiden ekosysteemin toimijoiden kanssa.

Suomessa on paljon kehittämishankkeita, joilla pyritään edistämään omistajanvaihdoksia. Jotta kaikki tämä kehittämistyö saataisiin täyteen potentiaaliinsa, toimijoiden olisi syytä olla tiiviimmin vuorovaikutuksessa keskenään. Vuorovaikutusta lisäämällä kaikki hyötyisivät toistensa aikaansaannoksista, eikä kukaan tekisi ainakaan päällekkäistä työtä toisen toimijan kanssa. Ov-foorumilla on tässä tavoitteessa avainrooli ja paljon onkin jo tehty, mutta maaliin on vielä matkaa.

Ov-foorumin jatkuvuus ja alueellisen omistajanvaihdosten edistämistyön tulee jatkua. Marinin hallitus on tehnyt näistä päätöksen jo viime vuoden huhtikuun lopulla puoliväliriihessään, jossa se toteaa, että ”Kehitetään ja vakinaistetaan kansallinen ja maakuntatason omistajanvaihdoksia edistävä palveluntarjonta. Turvataan palvelun jatkuva rahoitus.” Tämä on loistava päätös. Se tulee tehdä todeksi ja pienten yritysten omistajanvaihdokset tekevät oman osuutensa kasvuyrittäjyyspolitiikan tavoitteista.

 

Juha Tall
varapuheenjohtaja, SYVL
Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.
AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
I wish to be contacted

I wish to be contacted

Select location and leave your number or email address, and we'll contact you!

Yhteydenottopyyntö EN