TILL SALU Ett luftfartsföretag som är registrerat i Estland och som erbjuder olika flygningar med helikopter

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag, utrustning
Bransch Andra serviceföretag
Plats Estland
Personantal Heltid 1 personer deltid 4 personer
Justerad omsättning 360 000 EUR
Begärt pris 990 000 EUR
Priset inkluderar en Robinson 44 Raven I-helikopter samt AOC- och SPO-licenser
Företaget äger en Robinson 44 Raven I-helikopter.
Trafiknämnden i Estland har beviljat företaget flygtillstånden EASA och AOC (passagerartransport) och specialarbetstillståndet SPO (högriskflygningar). Företagets AOC- och SPO-licenser har också godkänts av luftfartsmyndigheterna i Finland, Lettland och Litauen.
När det gäller SPO är huvuduppgifterna inspektioner av kraftledningar, sågningar av trädgrenar nära kraftledningar, olika lyftåtgärder av plast, nödflygningar och fotograferings- och filmningsflygningar. När det gäller AOC är huvuduppgifterna taxi- och fritidsflygningar samt flygningar för allmänheten i samband med sommarevenemang.
Ägarna sköter pilot- och marknadsföringsarbetet själva, vid behov används freelance-piloter och utomstående kvalitets- och revisionstjänster.

Motivering av det begärda priset

Priset inkluderar en Robinson 44 Raven I-helikopter samt AOC- och SPO-licenser. Det enda flygbolaget i Baltikum med dessa licenser.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV