Skattekonsultering

En omsorgsfullt utförd företagsaffär eller generationsväxling innefattar skatteplanering av en expert. Ibland är den kommande skattebehandlingen självklar och ingen enskild konsultering behövs. Skatteplanering, då den behövs, är alltid en separat service, eftersom arbetsmängden varierar kraftigt från fall till fall.

Vanligtvis kostar vår skatterelaterade service mellan 500 och 3000 (+ moms). Summorna innefattar inte möjliga betalningar till myndigheter. För att undvika tråkiga överraskningar bör man använda en expert även när man ansöker om förhandsbeslut från skattemyndigheten. Förhandsbesluten binder skattemyndigheten om informationen i ansökan är tillräcklig och korrekt och åtgärderna i ansökan utförs enligt den givna informationen.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV