Generationsväxling och familjeföretagstjänster

Ägandearrangemang inom familjen skiljer sig på många sätt från företagsaffärer. Till exempel relationer, den överlåtande partens ställning, arvingarnas rättvisa behandling samt beskattningsfrågor bör tas i beaktande på ett speciellt sätt. Därför har Suomen Yrityskaupats generationsväxlingsteam specialiserat sig på planerade ägarbyten och utvecklingsprojekt, som utförs inom familjen.

Illa genomförda generationsväxlingar kan ha betydande negativa skattekonsekvenser, vilket betyder att det spelar roll hur ägarbytet genomförs. Vi kan ge råd om ägarbytets effekt på beskattningen, företagets centrala kontraktsfrågor och pensioner. Du behöver inte hjälp av några andra proffs i din generationsväxling.

Vår preliminära konsultering är alltid kostnadsfri, så var inte rädd att kontakt angående ägarbytesfrågor, som du eller din familj grubblar över.

 • Vi ger familjeföretagets överlåtande part och efterträdare råd under planerings- och genomförandefaserna samt även efteråt som efterträdarens mentor.
 • Vårt team ger dig råd bl.a. om hur generationsväxlingen genomförs utan skatt på överlåtelsevinsten eller med så lätt skattebörda som möjligt.
 • Vid behov hjälper vårt team familjeföretagets efterträdare att hitta finansiering för ägarbytet, så att generationsväxlingen kan genomföras inom den planerade tidtabellen.
 • I en typisk generationsväxling gör vårt team en realistisk värdering av företaget, ansöker om förhandsbeslut från skattemyndigheten för efterträdaren och formulerar köpes- eller gåvobrev samt företagets administrativa protokoll.
 • Vid behov hjälper vi efterträdaren att grunda ett företag, som är nödvändigt för ägarbytet.
 • Vårt fungerar som utbildare i generationsväxlings- och ägarbytesärenden i flera skolningsorganisationer och företag.

Var inte rädd att ta kontakt med oss. Du får kontakt med vår generationsväxlings- och familjeföretagsservice antingen genom att ringa vårt national servicenummer 010 2864 000 eller genom att direkt kontakta vårt specialiserade teams experter, vars kontaktinformation du finner här.

I en generationsväxling är det bra att komma ihåg:

 1. Den överlåtande parten bör inte dröja med generationsväxlingen. Unga företagare är ivriga att leda familjeföretag ungefär i 35-45-årsåldern.
 2. I en generationsväxling fortsätter efterträdaren familjeföretagets företagsverksamhet. Det är ändå viktigt att komma ihåg resten av familjen, så att de känner sig rättvist och jämlikt behandlade.
 3. Familjerättsliga dokument som testamente, äktenskapsförord och intressebevakningsdokument är bra att ha ifall svåra situationer uppstår.
 4. Det lönar sig att kontrollera företagarpensionens nivå i god tid.
 5. Generationsväxlingar skapar stora känslor. Finansiärer finansierar dock inte känslor, utan lukrativ företagsverksamhet.
 6. Att använda sig av experter, som specialiserat sig på generationsväxlingar leder till de bästa resultaten.
 7. Att använda sig av en utomstående expert gör det lättare att diskutera även svåra saker inom familjen och göra det möjligt att finna den bästa lösningen.
 8. En lukrativ företagsverksamhet lockar ett familjeföretags arvingar att bli efterträdare, medan en olönsam företagsverksamhet får arvingarna att välja karriärer utanför familjeföretaget. Diskutera med våra experter hur du kan förbättra ditt företags skick inför överlåtandet.

Läs mer om generationsväxlingar här

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV