Historia

Vår verksamhets rötter sträcker sig så långt som till 1960-talets början då redovisningsbyrån Tilitoimisto Aarnio i Åbo började började erbjuda konsultering om ägarbyten. Denna verksamhet överfördes genom en företagsaffär till det 1996 grundade Intraline Solutions Oy. År 2003 blev Kauppalehti Oy delägare av företaget och namnet Suomen Yrityskaupat Oy valdes på basis av företagets huvudverksamhet. Företagets huvudägare är fortfarande dess grundare: styrelsens ordförande Matti Aarnio och verkställande direktör Juha Rantanen med familj.

Suomen Yrityskaupats affärsidé föddes från frågan varför det inte fanns någon nationell ägarbytestjänst för mikroföretag samt små och medelstora företag. Förutom några enstaka lokala aktörer, som var specialiserade på företagsaffärer, var ägarbyten huvudsakligen mångas, som redovisningsbyråers, revisorers, fastighetsförmedlares och juristers sidoyrke. Det fanns endast en handfull heltidsföretagsförmedlare och endast i Finlands största städer. Det var vanligt att ett företag avvecklades om det inte hade en efterträdare inom familjen. Lika vanligt var även att nästan ingen blev företagare genom att köpa ett företag utan den normale praxisen var att grunda ett nytt företag. Samma gällde företags utvidgning genom företagsköp, vilket var mycket ovanligt bland små företag.

Företagsaffärerna saknade företagsaffärskultur, verksamhetspraxis, experter, marknadsplatser, marknad, köpare, säljare och företag till salu. En till utmaning i branschen var de små kunderna begränsade kunskap om betydelsen av expertarbete och viljan eller förmågan att betala för det. Överlag var kunskapen om ägarbyten obefintlig bland kunderna. Speciellt när det kom till de minsta företagen var informationen, som krävs för ett ägarbyte ostrukturerad, opålitlig och ofta endast känd av ägaren. Detta orsakade en stor mängd förberedelsearbete, som inte riktigt någon var redo att betala för. För bankerna var finansiering av små företagsaffärer dessutom en rätt så marginell verksamhet, antagligen delvis på grund av de ovannämnda orsakerna. Det fanns inga investerare, som skulle ha investerat i små företag. Utgångspunkten var alltså inte så lockande för företagsverksamhet baserat på expertis. Det var alltså inte så konstigt att det inte fanns en nationell aktör i branschen.

I Suomen Yrityskaupat trodde man ändå att saker och ting kunde förändras. Internets utbredning möjliggjorde i sin tur ett systematiskt utvecklingsarbete mot dagens verksamhet. Lösningen ansågs vara konceptutveckling, systematisering och automatisering, alltså digitalisering. Målet var att göra expertarbetet så organiserat i faser som möjligt för att minska utgifterna och skapa mera tid för det faktiska expertarbetet. Efter detta följde en kraftig satsning på egen programvara och dess mekanik i flera år. Till utvecklingsarbetet erhölls speciellt bra material från just de minsta företagen, som det fanns många av och som det i branschen inte just fanns någon konkurrens om att betjäna. På så sätt samlade man en stor mängd upprepningar och variationer och uträkningarnas exakthet och verksamhetens effektivitet förbättrades snabbt. De uppnådda effektiviteten reflekterades omedelbart i priserna och så lyckades man locka allt fler kunder. Samtidigt blev företagsaffärer lättare för kunderna att förstå, vilket i sin tur uppmuntrade till beslut om försäljning och köp.

Suomen Yrityskaupat idag

Den då Suomen Yrityskaupat grundades ställda frågan “varför det inte finns en nationell ägarbytestjänst för mikroföretag samt små och medelstora företag” har framgångsrikt besvarats och målet är såtillvida uppnått. Företaget är verkar nationellt och är internationellt. Det kan producera högklassiga ägarbytestjänster för företag i alla storlekar. Vår omfattande tjänst täcker alla företagsaffärers delområden, så som finnandet av köpare och säljare, deras rådgivning, värderingar, finansierings- och beskattningsrådgivning, företagssaneringar, formulerandet av avtal samt förstås affärens praktiska genomförande inklusive marknadsföring. Parterna sparar i expertarvode, eftersom andra experter oftast inte behövs i affärerna.

Vi förmedlar konstant över 300 företag i olika storlekar, varav en del är öppet till salu och andra i tyst försäljning. Vi har redan över 24 000 intresserade potentiella köpare, som söker efter passande företag via oss. Vi årligen en del av 200 ägarbyten. Vår hemsida är även branschens mest populära marknadsplats.

Idag verkar Suomen Yrityskaupat enligt ett verksamhetskoncept som noggrant fastställts i företagets verksamhetshandbok. Hela processen är systematiserad från första kontakten med kunden ända till lagringen av alla dokument och all information, som skapats under affärsprocessen. Alla avtal är standardiserade, företaget har ett omfattande avtalsbibliotek, värderingarna är standardiserade och synkroniserade med potentiella köpare och med den tillgängliga finansieringen. Förmedlarna följer en gemensam praxis och de utbildas regelbundet. Tjänsterna har prislistor. Marknadsföringen är centraliserad, automatiserad och konceptualiserad. Varumärket är branschens kändaste i Finland. Förutom sin egen personal har företaget ett omfattande expertnätverk och många samarbetsföretag och marknadsföringskanaler.

Vi erbjuder företag i olika storlekar tjänster, som passar respektive storleksklass. Största delen av våra kunder är företag, vars pris ligger mellan 200 000 och 5 000 000 euro.  Tjänster för större företag än dessa produceras av vårt dotterbolag Finnish Corporate Finance Oy. För de allra minsta företagen har vi skapat den kostnadsfria marknadsplatsen Firmakauppa.fi där det finns över 700 företag till salu och 250 aviseringar av personer intresserade att köpa ett företag. Dessutom erbjuder vi specialiserade tjänster, som till exempel tjänster för små företag, finansieringstjänster samt våra egna experter för kunder som talar svenska, ryska, estniska, spanska och kinesiska.

Moral

Suomen Yrityskaupat företagsförmedlingskoncept är unikt till och med internationellt. Förutom i de ovannämnda tekniska lösningarna är och förblir företaget en föregångare i sin vision om företagsförmedlarens och ägarbytestjänsten roller. Utgångpunkten har varit att företagsförmedlaren inte är någon vars enda uppgift är att föra köparen och säljaren samman. Enligt oss är företagsförmedlaren en person som gör företagsaffärer möjliga, ett proffs inom näringslivet, som möjliggör företagsaffärer med sitt arbete och expertis.  Detta uppnås genom att sammankoppla affärens centrala parters, köparens, säljarens och finansiärens intressen och skapa en balans mellan dessa för att möjliggöra affären.

Säljaren vill sälja, köparen köpa och finansiären finansiera, vilket betyder att de inte är varandras fiender eller motståndare. För att uppnå sina egna mål måste de lösa ett gemensamt problem: hur man skall få en förnuftig affär till stånd. Av denna orsak kan inte företagsförmedlaren vara någons försvarsadvokat eller stridsyxa, vilket något annat proffs mycket väl kunde vara, utan en part som möjliggör en lyckad och konfliktfri affär. Samtidigt uppnås alla parters mål. I vår verksamhet följer vi Finlands företagsförmedlarförbunds (Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry) riktlinjer om god sed i företagsförmedling (Hyvä yritysvälitystapa) samt förbundets allmänna avtalsvillkor.

Ansvar för kunderna

Långsiktigt företagsförmedlingsarbete behöver nöjda kunder från såväl säljare, köpare som finansiärer. Endast en lyckad och konfliktfri affär möjliggör framgång som företagsförmedlare. Suomen Yrityskaupats ambition slutar inte där.  Vi har anslutit försäkringsbolag, miljöriskbedömning, investerare, finansieringsexperter, företagsverksamhetsutvecklare, dataföretag och föreningar till ägarbytesprocessen. Vi anser att företagsaffären inte slutar vid köpet, utan företaget erbjuds experthjälp i dess olika behov, som vi identifierat redan i försäljningsskedet och på så sätt försöker vi för vår del säkerställa dess framgång och tillväxt. Samtidigt ser vi till att säljaren får det bästa möjliga priset för sitt företag.

De mest utvecklade arbetsmetoderna och verktygen
Vi är den enda aktören i branschen som gjort nationella samarbetsavtal med de största bankerna. Med hjälp av dessa har vi lyckats utveckla vår värderingsmetod så långt att potentiell finansiering redan beaktas i företagets värde. Bl.a. därför genomförs affärerna nästan utan undantag på en nivå nära våra begärda pris och affärerna får även finansiering.

Vår värderingsmetod har vi utvecklat själv och den har redan använts för att värdera tusentals företag. Således är våra värderingar jämförbara och bildar en omfattande databas. Efter värdet fastställs av förmedlare med provision, som ofta även säljer objektet själv, är värderingen så realistisk som möjligt. Dess riktighet mäts alltid i verkliga affärssituationer.

Även våra andra verktyg har utvecklats genom tusentals affärer och flera år av erfarenhet. Till exempel är tanken bakom våra köpebrev att de från början innehåller tillräckligt med villkor för att binda och skydda båda parter, vilket gör affärsprocessen mycket snabb och lätt för kunderna med tanke på avtalet. Företagsaffärer är öppna och rättvisa, inte gräl och lurendrejeri. Våra avtal har slipats av hundratals jurister under otaliga affärer under flera år. All denna visdom har samlats i avtalen.

Vår databas är vad vi vet den största databas innehållande företagsaffärer, deras priser och strukturer. Vårt självutvecklade försäljningsstyrnings- och kundförvaltningssystem har gjort förmedlarens arbete effektivt, lättare och tryggare. Då till exempel en maskinverkstad blir till salu väljer systemet från våra 24 000 potentiella köpare över 1000 företag och företagare, som är intresserade av maskinverkstäder och sänder dem företagets grundläggande information. Det är vanligt att redan under den första timmen flera elektroniska sekretessavtal skrivits under, varefter våra förmedlare inleder förhandlingar. Alla händelser sparas i systemet, vilket håller försäljningsprocessen kontrollerad.

Aktiv samhällelig aktör

I ägarbyten vi varit delaktiga i har över 10 000 finländska arbetsplatsers kontinuitet säkrats och förutsättningar för hundratals tillväxtföretag skapats. Vi vet vad framgång och misslyckande i företagsaffärer betyder inte endast före affärens parter, utan även för företagets anställda, deras familjer, det lokala samhället och på nationell nivå. Därför är Suomen Yrityskaupat inte endast en förmedlare som för köpare och säljare samman, utan vi ser till att bevara vår värdefulla företagssektor i vårt land.

Suomen Yrityskaupat har varit en aktiv utvecklare av företagsförmedlingsbranschen. Vi är en grundande medlem av Finlands företagsförmedlarförbund (Suomen Yritysvälittäjäin liitto ry) och vi är aktivt med i branschens internationella organisationer (TRANSEO) samt samarbetar Företagarna i Finland (Suomen Yrittäjät) i flera projekt. Suomen Yrityskaupat deltar även aktivt i den offentliga diskussionen om branschen och har främjat lagstiftning och beskattning som gör ägarbyten lättare, arbetat tillsammans med myndigheterna för att motverka pengatvätt samt i flera år utvecklat passande finansieringsinstrument för företagsaffärer.

Vi ordnar eller deltar årligen i tiotals skolningar runtom i landet. Vi har även deltagit i entreprenörskapsutbildning och främjat grundandet av nya företag. Företagets ledning äger tjänsten www.perustayritys.fi, där 15 000 nya finländska företag grundats. Suomen Yrityskaupat anser att små företags tillväxt och kontinuitet i vårt land är viktigt och vi vill främja detta även i framtiden. Suomen Yrityskaupat erkänner sig öppet vara ett patriotiskt företag.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV