TILL SALU Regionalt betydande leverantör av betonggolvslösningar med tillväxtmöjligheter i Norra Österbotten

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Byggföretag och design
Plats Finland
Personantal Heltid 14 personer
Justerad omsättning 2 500 000 EUR
Begärt pris 835 000 EUR
Som förvärv av affärsverksamhet. Försäljning av aktiestocken också möjlig.
Sett till antalet anställda är företaget den största leverantören av betonggolv och golvbeläggningar i området. Företaget erbjuder högklassiga lösningar för både små och stora objekt. För närvarande består två tredjedelar av omsättningen av betonggolv och en tredjedel av golvbeläggningar.
Företaget erbjuder en heltäckande betongbyggnadstjänst, där kunden får betong, gjutning och beläggningar samtidigt.
Bolaget har en etablerad och ständigt växande kundbas inom skogs-, process- och vindkraftsindustrin, både regionalt och i Sverige.
Bolaget har positiva tillväxtutsikter i framtiden då nya bruks- och vindkraftsprojekt lanseras i Finland och Sverige.
En stor möjlighet för efterträdaren att avsevärt öka volymen på verksamheten och även komplettera helheten med armering och gjutformer.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på affärsverksamhetens avkastning, goodwill och tillgångar samt en återbetalningstid på under 5 år. Maskinernas gängse värde ca 140 000 euro. Fordonens gängse värde ca 100 000 euro. Omsättningstillgångar ca 20 000 euro.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV