TILL SALU Förmedling av begagnade containrar, containerkontor och tillfälliga byggnader

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Byggföretag
Plats Päijänne-Tavastland
Personantal Heltid 1 personer
Justerad omsättning 600 000 EUR
Begärt pris 150 000 EUR
Det begärda priset för aktiestocken
Företaget köper containrar för sjötransport av transportföretag, baracker som rivs på olika byggarbetsplatser samt delar av tillfälliga byggnader och säljer dem vidare till kunder som behöver dem. Affärerna överenskoms i huvudsak per telefon eller e-post. Produkterna transporteras och förvaras i huvudsak av utomstående aktörer. Oftast genomförs affärerna så att företaget inte ens fysiskt ser produkterna som levereras.

Motivering av det begärda priset

Begärt pris för aktiestocken av ett välskött företag. Skuldandelen som behövs för att betala köpesumman kan återbetalas på under fem år, ifall köparens självfinansieringsandel är ca 50 000 euro och räntan på banklånet 7 %.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV