TILL SALU En järnaffär i ett utmärkt läge till salu, ett företag som specialiserar sig på försäljning av fritidsprodukter och maskiner samt reservdels- och underhållstjänster

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Detaljhandel och grossist, import, representation
Plats Finland
Personantal Heltid 7 personer deltid 2 personer
Justerad omsättning 3 000 000 EUR
Begärt pris 1 250 000 EUR
Aktieförvärv (ett förvärv av företagsverksamheten är även möjligt)
Företaget som verkat länge i Södra Finland erbjuder ett omfattande produktutbud på järnaffärssidan, men utöver det är utbudet på fritidssidan brett i form av fiske- och trädgårdsprodukter. Ett viktigt tillägg i försäljningen utgörs av professionell försäljning av båtar och motorer samt högklassiga underhållstjänster för båtar, motorer och småmaskiner.
Tack vare företagets framgångsrika historia, högklassiga tjänster och serviceanda är kundbasen ytterst bred.
Den yrkeskunniga personalen underlättar starten för den nya företagaren i kombination med en tillräcklig övergångsperioden som den nuvarande ägaren erbjuder.
Företagsverksamheten lämpar sig väl för en befintlig aktör i branschen eller en privat aktör.

Motivering av det begärda priset

Säljs enligt substansvärde. Fastigheten 2 000 000 euro, omsättningstillgångar 1 370 000 euro och utrustningen och annat lösöre 200 000 euro. Övriga tillgångar minus skulder -1 000 000 euro.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV