TILL SALU Till salu: ett företag som specialiserar sig på import och försäljning av hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga och äldre

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Detaljhandel och grossist, import, representation
Plats Södra Finland
Personantal Heltid 2 personer deltid 2 personer
Justerad omsättning 500 000 EUR
Begärt pris Förvärv av affärsverksamheten
Företaget har länge varit en importör och säljare på på nationell nivå av hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga och äldre. Företaget verkar i Södra Finland, men försäljningsområdet omfattar hela Finland.
Tack vare dess långa historia har företaget en bred kundkrets med egna distributörer samt handelsrelationer med aktörer inom offentlig förvaltning i social- och hälsovårdsbranschen som kan utnyttjas. Kunder är bland annat sjukhus, distributörer och även privatpersoner.
Företaget säljs på grund av hälsoproblem, men företagarna är villiga att hjälpa den nya ägaren i det inledande skedet. Affärsverksamheten kan också flyttas till en annan ort och är alltså inte bunden till en fysisk plats.
Företaget lämpar sig väl för ett köparföretag som vill utöka sin affärsverksamhet eller en ny försäljningsorienterad företagare.

Motivering av det begärda priset

Justerat substansvärde: Utrustning 25 000 euro + lager 156 000 euro

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV