TILL SALU Ett företag som specialiserar sig elinstallationer, -planering, ibruktagning, underhåll och reparationer i Södra Finland

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Elinstallation, -underhåll, -planering
Plats Finland
Personantal Heltid 45 personer
Justerad omsättning 4 500 000 EUR
Begärt pris 1 800 000 EUR
Dessutom har företaget kassatillgångar på ca 1 miljon euro, alltså är det totala priset 2,8 miljoner euro
Ett företag som specialiserar sig elinstallationer, -planering, ibruktagning, underhåll och reparationer med en verksamhetshistoria på flera årtionden.
Företaget levererar reservdelar, elanordningar och -utrustning till alla sorters kunder och samarbetar med flera leverantörer i anknytning till olika elanordningar, så som styr-, övervaknings- och kommunikationssystem.
Företaget har en etablerad marknadsposition i sitt eget segment och dess verksamhet är etablerad och lönsam. Dess organisation är experter inom sin bransch och har kundernas förtroende.
Företaget har egna verksamhetslokaler som betjänar dess nuvarande behov väl.

Motivering av det begärda priset

Den kontinuerliga företagsverksamheten som säkerställs av företagets etablerade marknadsposition samt det beräknade kassaflödet som den producerar och “extra” kassan bildar grunden för det målsatta priset.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV