TILL SALU Ett upplevelsecenter med fastighet till salu

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag, företagsverksamhet, företagets tillgångar, utrustning, fastighet
Bransch Fastighetsinvesteringar
Plats Finland
Personantal Heltid 1 personer
Justerad omsättning 140 000 EUR
Begärt pris 790 000 EUR
Fastighetsbolaget ligger i landskapet Södra Österbotten intill goda trafikförbindelser i centrum av staden.
Lokalerna av den industriella fabriken som tidigare verkade i fastigheten har renoverats för att motsvara behoven av flera hyresgäster. Lokalerna lämpar sig för flera olika användningsändamål och de kan lätt anpassas enligt användningsändamålet.
Fastighetens byggnadsyta är ca 3 700 m2 och våningsytan ca 4 300 m2.
Över 60 % av fastigheten är uthyrd.
Alla lokaler i fastigheten är uppvärmda med fjärrvärme. Fastigheten ligger på stadens hyrestomt på ca 9 100 m2. Gårdsområdet är asfalterat och det finns 150 bilplatser, varav en del har värmestolpar.
För tillfället verkar bland annat en bowlinghall, ett gym och andra fritidsrelaterade verksamheter samt kontor i hyreslokalerna.
Upplevelsecentret söker en ny ägare!

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på fastighetens värde.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV