TILL SALU Högklassig limträfabrik till salu. Specialpelare, -ämnen och -stockar. Företaget är starkt exportinriktat.

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu
Bransch Tillverkning av trä och träprodukter
Plats Norra Österbotten
Personantal Heltid 5 personer deltid 1 personer
Justerad omsättning 2 100 000 EUR
Begärt pris 1 400 000 EUR
Det begärda priset utgörs av köpesumman för hela aktiekapitalet
Högklassig limträfabrik till salu. Starkt exportorienterat företag.
Här finns en familjeägd fabrik som specialiserat sig på bearbetning av inhemsk tall och gran. Kvalitet, flexibilitet och tradition möts i denna unika limträfabrik. Oavsett om det är specialpelare, -ämnen eller master för segelfartyg, uppfyller denna fabrik ett brett spektrum av behov, samtidigt som den garanterar hög kvalitet och hållbara produktionsprinciper.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på ett etablerat kassaflöde som uppnåtts under flera år genom konsekvent affärsverksamhet och strategiska investeringar. Företagets kassaflöde har varit stabilt och växande under de senaste åren, vilket visar på förmågan att generera konsekventa intäkter och hantera utgifter effektivt. Dessutom har bolaget gjort flera betydande investeringar som har förbättrat den operativa effektiviteten och konkurrenskraften. Kombinationen av ett stabilt kassaflöde och sunda investeringar gör företagets värde motiverat och pålitligt.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV