TILL SALU Snickeriverksamhet med årtionden av verksamhetshistoria

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu företagsverksamhet
Bransch Tillverkning av trä och träprodukter
Plats Nyland
Personantal Heltid 8 personer
Justerad omsättning 735 000 EUR
Begärt pris 255 000 EUR
Snickeriet tillverkar enskilda snickeriprodukter för krävande projekt. Träprodukter tillverkas för kundernas speciella behov och oftast enligt ritningar från en arkitekt eller inredningsarkitekt. Produkterna är alltid individuella, gjorda specifikt för platsen.
Snickeriföretaget till salu är en aktör till vilken anbudsförfrågan för de mest ovanliga projekten alltid skickas och som kan genomföra även stora projekt.
Största delen av omsättningen kommer från företagskunder.
Tyngdpunkten i verksamheten ligger i Södra Finland, men produkterna levereras även annanstans. Läget i relation till marknaden är utmärkt och verksamheten bedrivs i hyrda lokaler som är utformade och byggda för ändamålet.
Verksamheten har vuxit nästan hela tiden. Tillväxten har drivits av:
– ökning av antalet kunder
– att kundbasens fokus flyttats till slutanvändarna
– att betydelsen av långvariga kundrelationer, särskilt centrala kundrelationer, betonats
– utveckling tjänsten så att den blivit mer heltäckande i samband med produktleveransen
I och med tillväxten av affärsverksamheten har:
– organisationen förstärkts med nya experter
– lokaler för att betjäna snickeriverksamheten byggts
– alla myndighetsbestämmelser för lokalerna uppfyllts
– satsningar på maskiner gjorts.
De anställda är toppexperter och har förbundit sig att arbeta i snickeriföretaget även i framtiden. Arbetsgivaren värdesätter dem och de värdesätter arbetsgivaren.
Snickeriet har lyckats hålla produktionen effektiv och organisationen i rätt storlek, vilket har uppnått och bibehållit kostnadskonkurrenskraften.

Motivering av det begärda priset

Flera decennier lång verksamhetshistoria. Optimerade för affärsverksamhet: maskiner (över 500 000 euro har investerats i befintliga maskiner, utrustning och blad), lokaler, personal, kundrelationer, leverantörsrelationer och leverantörskontakter för varor och tjänster. Verksamheten har ett välkänt namn, det har inte funnits något behov av marknadsföring, eftersom den faktiska omsättningen har uppnåtts genom att svara på efterfrågan och bra arbete har lett till nya beställningar. Kostnadsstrukturen är lätt och verksamheten är tillräckligt liten och smidig, men resurserna är ändå tillräckliga för att genomföra även stora projekt. Företaget har också kompetens för krävande projekt, och en styrka är förmågan att genomföra specialprojekt. Verksamheten har goda kontakter för personal i brådskande situationer, möjlighet att använda utvalda duktiga underleverantörer och ett idealiskt läge i förhållande till kunderna. Försäljningen till slutanvändare ökar och visar på välförtjänt uppskattning, förtroende och professionalism i verksamheten.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV