TILL SALU Ett framgångsrikt transportföretag i Södra Finland

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Transportföretag, taxibilar
Plats Finland
Personantal Heltid 53 personer
Justerad omsättning 5 000 000 EUR
Begärt pris 1 200 000 EUR
1 700 000 euro i ett eventuellt förvärv av företagsverksamheten
Företaget är ett långlivat familjeföretag som under årens lopp har växt till sin nuvarande storlek. Marknaden möjliggör fortsatt lönsam utökning av volymen. Verksamheten stöds av en yrkeskunnig och engagerad personal samt utmärkta kundrelationer. Företaget har flera betydande och mångsidiga kunder.
Verksamheten är koncentrerad i Södra Finland där företaget har flera verksamhetsställen.
Alla företagets verksamhetslokaler är hyreslokaler och de lämpar sig väl för den nuvarande verksamheten.
Företaget har nästan 40 lastbilar och över tio släpvagnar.
Företagets verksamhet är lönsam och dess framtidsutsikter är goda.
Orsaken till försäljningen är att företagaren vill gå i pension så småningom.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset motsvarar substansvärdet av företaget, men det baserar sig även på att köpesumman kan betalas inom en förnuftig tidsfrist med det beräknade kassaflödet.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV