Kauppasopimukset

Jos ostaja ja myyjä ovat jo löytäneet toisensa, tarvitaan tavallisesti kokenut yrityskaupan ammattilainen laatimaan yrityskaupan sopimukset. Monesti yrityskaupassa sopimukset eivät rajoitu vain kauppakirjoihin vaan lisäksi tarvitaan esimerkiksi rahoitussopimuksia ja osakassopimuksia.

Saat meiltä:

Aiesopimukset
Esisopimukset
Liiketoiminnan kauppakirjat
Osakeyhtiön tai yhtiöosuuksien kauppakirjat
Yhteistyösopimukset
Siirtymäajan sopimukset
Konsultointisopimukset
Rahoitussopimukset
Kilpailukieltosopimukset
Salassapitosopimukset
Franchising-sopimukset

 

Tutustu eri sopimuksiin ja kysy tarjousta sopimusten teosta.

 

Yrityskaupan sopimukset:

Aiesopimukset

 • Aiesopimus on alustava sopimus, joka auttaa neuvotteluiden etenemisessä ja tähtää lopullisen sopimuksen solmimiseen. Siihen kirjataan esimerkiksi neuvottelujen tulokset, kuten käytetyt termit, luvut ja ehdot, sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet yrityskaupan osalta. Tämän lisäksi siihen voidaan myös kirjata esimerkiksi neuvottelukielto, joka kertoo osapuolten pidättäytymisestä vastaavista neuvotteluista muiden tahojen kanssa. Aiesopimus ei kuitenkaan ole lopullinen tai laillisesti sitova sopimus, eikä se vielä velvoita varsinaisen sopimuksen solmimiseen.

 

Esisopimukset

 • Esisopimus tarkoittaa sitovaa sopimusta, joka sitoo osapuolet solmimaan myöhemmin varsinaisen pääsopimuksen. Se solmitaan yleensä siinä vaiheessa, kun varsinaisen pääsopimuksen sisältö ei ole vielä selvillä, mutta osapuolet haluavat turvata pääsopimuksen solmimisen. Lopulta esisopimus korvataan varsinaisella sopimuksella.

 

Liiketoiminnan kauppakirjat

 • Kun yrityksen liiketoiminta tai osa sitä myydään toisen osapuolen omistukseen, luodaan siitä kirjallinen liiketoiminnan kauppakirja. Liiketoiminnan kauppakirjan sisältöön kirjataan mm. kaupan kohteen määrittely, omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen, kaupan ehdot, kauppahinta, maksuehdot, verot sekä mahdolliset korvausvastuut.

 

Osakeyhtiön tai yhtiöosuuksien kauppakirjat

 • Osakeyhtiön kauppakirja on sopimus, johon kirjataan kaikki tarvittavat tiedot ja ehdot koskien osakeyhtiön myyntiä. Olipa kyseessä sitten enemmistön, vähemmistön tai koko osakeannin myyminen, tulee osakeyhtiön kauppakirjasta tulla selkeästi esiin kaikki kaupan kannalta keskeiset seikat. Yhtiöosuuksien kauppakirja taas laaditaan, kun osakkeiden sijasta kaupan kohteena ovat yhtiöosuudet. Näin ollen yhtiöosuuksien kauppakirjan avulla voidaan myydä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksia.

 

Yhteistyösopimukset

 • Yhteistyösopimus solmitaan usein pidempiaikaisissa hankkeissa, jonka aikana osapuolet käyttävät tai jakavat omia resurssejaan. Yhteistyösopimus voi koostua myös useammasta erillisestä sopimuksesta, eikä sen sisältöä ole laissa tarkkaan määritelty. Näin ollen sen laatimiseen sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita ja tärkeintä on osata määritellä tarpeeksi tarkkaan, mistä asioista yhteistyösopimuksen avulla halutaan sopia ja mitä kyseisellä sopimuksella halutaan tavoitella.

 

Siirtymäajan sopimukset

 • Yrityskaupoissa kohteen luovutuksen ohessa on ns. siirtymäaika, jolloin uusi omistaja perehdytetään yrityksen toimintaan. Ja vaikka tänä aikana yrityksen myyjän tuleekin antaa tilaa uudelle omistajalle eli yrityksen ostajalle, voi hän tietyiltä osin myös sitoutua olemaan uuden omistajan käytettävissä tarvittaessa. Siirtymäajasta ja sen sisältämistä ehdoista kannattaakin sopia aina selkeästi ja kirjallisesti jo yrityskaupan neuvotteluvaiheessa ja solmia sovittujen asioiden pohjalta siirtymäajan sopimus.

 

Konsultointisopimukset

 • Yrityskaupoissa käytetään usein erilaisia konsultteja. Konsultointihanke onnistuu aina parhaiten, kun sen taustalla on selkeä ja kirjallinen konsultointisopimus. Sopimuksen sisällöstä tulisi käydä ilmi vähintään hankkeen sisältö ja sen tavoitteet, mahdolliset salassapitovelvollisuudet sekä konsultoijan tehtävät ja eri osapuolten vastuualueet. Konsultointisopimukseen kannattaa kirjata tarkkaan myös palkkioiden suuruus sekä niiden maksuperiaatteet myöhempien kiistojen välttämiseksi.

 

Rahoitussopimukset

 • Kun yrityskauppaan haetaan vierasta pääomaa, tulee osapuolten laatia rahoitussopimus. Tämän lisäksi laaja käsitteinen rahoitussopimus voi koskea myös oman pääoman ehtoista rahoitusta, kun rahoitusmuotona ovat esimerkiksi optiotodistus tai omat osakkeet. Sopimukseen kirjataan mm. rahoituksen takaisinmaksutapa, aikataulu ja laina-aika, lainan määrä, korko ja muut kulut sekä mahdollisesti tarvittavat vakuudet ja rahoituksen ehdot.

 

Kilpailukieltosopimukset

 • Yrityskaupoissa kilpailukieltosopimus estää myytävän yrityksen toimintaa mahdollisesti vahingoittavat kilpailutoimet ja sen tarkoituksena on suojella ostajan investointia sekä yrityksen taloudellista arvoa. Näin ollen sopimuksen avulla myyjä pidättäytyy kilpailusta ostajaa kohtaan, eikä voi käyttää hyväkseen ennen yrityskauppaa hankkimiaan tietoja. Kilpailukieltosopimuksen sisältö täytyy kuitenkin olla kohtuullisesti ja selkeästi rajattu, ja se voi rajoittaa kilpailua ainoastaan sen verran, kuin on kaupan toteutumisen sekä yrityksen intressien suojaamiseksi välttämätöntä.

 

Salassapitosopimukset

 • Yrityskaupoissa yksi tärkeimmistä omaisuuseristä on yrityksen sisäinen tietotaito sekä liiketoimintaa koskevat luottamukselliset tiedot. Näiden tietojen suojelemiseksi yrityskaupoissa solmitaan salassapitosopimus. Sopimus tulisi laatia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jo ennen luottamuksellisten tietojen luovuttamista. Näin ollen vaikkei yrityskauppa lopulta toteutuisikaan, salassapitosopimus sitoo ostajaehdokasta, joka ei pysty tällöin hyväksi käyttämään neuvottelujen yhteydessä itselleen saamiaan tietoja tai luovuttamaan niitä ulkopuolisille. Salassapitosopimuksen osalta tulee myös huolehtia sen voimassa olosta riittävän pitkään.

 

Franchising-sopimukset

 • Franchising-sopimuksen nojalla franchising-yritys tarjoaa valmiin liiketoimintakonseptin franchising-yrittäjälle. Sopimuksessa tulisi myös eritellä tarkkaan, millaiset käyttöoikeudet yrittäjä saa ketjun tavaramerkkeihin ja muihin tunnusmerkkeihin. Franchising-sopimuksen avulla yrittäjä hankkii siis itselleen toimivaksi testatun liiketoimintamallin, joka on jo saavuttanut tietynlaisen aseman ja tunnettuuden. Franchising-sopimus tulee aina laatia tarkkaan, jotta niistä selviää mahdollisimman selkeästi kaikki kauppaan kuuluvat oikeudet ja vastuut sekä mahdolliset muut ehdot ja ohjeet.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö