Tuskinpa missään kaupankäynnissä on niin paljon karikoita kuin yrityskaupassa. Siinä kaikilla osapuolilla on todella hyvät mahdollisuudet pilata koko kauppa.

Sopivan ostajan tai ostokohteen löytäminen on ensimmäinen ongelma. Ongelma ei ole pelkästään siinä missä nämä piileskelevät ja miten heidät löydetään. Vähintäänkin yhtä iso ongelma on, miten ostaja tunnistaa, että tämä on juuri se tilaisuus, jota olen etsinyt, tai myyjä voi olla varma, että juuri tälle minä haluan yritykseni myydä. Hyvin laadittu, luotettava informaatio tarjottuna oikealla tavalla, oikeassa paikassa on edellä mainittujen ongelmien ratkaisu. Tähän tarvitaan taas vähintään aika lailla vaivannäköä ja usein myös rahaa. Hyvä lopputulos kun ei tahdo syntyä itsestään tai ilmaiseksi.

Liian usein ongelmana on, ettei yritystä ole lainkaan valmisteltu myyntiin. Yritys sisältää kaikkea mahdollista, niin asiakirjat kuin ympäristökin ovat sotkussa. Kova kiire ei kuulu onnistuneeseen yrityskauppaan, joten liian myöhäinen startti on pitkä miinus hyvänkin yrityksen kohdalla. Yrityskauppaan ei myöskään kuulu kaupan vääntäminen, vedättäminen, tietojen panttaaminen tai iltalypsyt. Niillä jos millä vedetään matto syntyneen luottamuksen alta. Ilman luottamusta yrityskauppa voi syntyä vain hyvin pienellä kauppahinnalla. Hyvää opastusta yrityksen myyntiin valmistautumiseen saat kirjasta, Arvokas yritys, näin pidät yrityksesi myyntikunnossa.

Vastaavasti huonosti perusteltu hinta on tehokas este kaupan syntymiselle. Epärealismi ja tunteet eivät ole sopivia elementtejä arvonmäärityksessä. Realistisimman arvonmäärityksen voit tilata tästä. Käytännön ohjeita arvonmääritykseen puolestaan löytyy kirjasta, Arvonmääritys yrityskaupassa, josta lisätietoja saat tästä.

Kaikki lähtee liikkeelle oikeista asenteista. Jos ei ole koskaan tehnyt yrityskauppaa, on syytä ottaa kokeneiden neuvot tosissaan. Yrityskauppaa ei voi verrata mihinkään muuhun kaupankäyntiin ja siinä kokeneinkin yrittäjä on yhtä noviisi kuin kuka tahansa ensikertalainen. Kyseessä on lisäksi usein elämän suurin kauppa ja tapahtumana se on ainutkertainen. Harjoitteluun ei siis ole mahdollisuuksia. Myyjällä on vain yksi myytävä, mutta ostajalla on valinnan vaihtoehtoja. Monen myyjän on jopa pakko saada yritys myytyä, mutta yhdenkään ostajan ei ole pakko mitään ostaa. Neuvotteluihin kannattaa lähteä oikealla asenteella.

Rahoitus on suuri ongelma yrityskaupoissa. Hyvin tuottavassa asiantuntijayrityksessä ei useinkaan ole mitään vakuudeksi kelpaavaa reaaliomaisuutta. Näin ollen ostajan on oltava normaalia varakkaampi, jotta lainan vakuudet järjestyvät. Vähemmän tuottavassa konepajassa taas on vakuuskelpoista omaisuutta mutta ei välttämättä riittävästi tuloksentekokykyä lainan takaisinmaksamiseksi. Oman pankin lisäksi suosittelemme kääntymään Finnveran puoleen rahoitusasioissa.

Oma ongelmansa on sitten kaupan toteutus ja kauppakirjat. Huonosti suunniteltu kaupan rakenne ja aikataulutus yhdessä taitamattomasti laadittujen kauppakirjojen kanssa on sellainen riskikeskittymä, että koko kaupan mielekkyys on kyseenalainen. Lopputulos voi olla mitä tahansa ja lähes aina vähintään se on pettymys. Pahimmassa tapauksessa kauppa joudutaan purkamaan ja kauppahinta palauttamaan. Myös veroseuraamukset voivat olla suuria yllätyksiä, ellei ole ollut ammattitaitoa selvittää niitä etukäteen. Silloinkin jos jotain sattuu, on taitavasti laaditut kauppakirjat selvänä ohjenuorana sille, mitä seuraavaksi tapahtuu. Näin yllättävätkään tilanteet eivät välttämättä johda pettymyksiin.

Lähes kaikki yrityskaupan karikot ovat väistettävissä käyttämällä kokenutta yritysvälittäjää.

Liiketoimintakaupassa tehdään kaupat yrityksen liiketoiminnasta, kuten oikeudesta harjoittaa ravintolatoimintaa vuokratuissa liiketiloissa ja tähän toimintaan tarvittavista tavaroista, henkilökunnasta, koneista ja laitteista. Ostajalla täytyy olla yritys, johon toiminta ostetaan. Yritystoiminta siirtyy ikään kuin uuteen kotiin.  Liiketoimintakauppa on ostajan näkökulmasta usein turvallisempi, koska siinä ostetaan tavallisesti vain sovitut asiat, eikä yllätyksiä helposti tule.

Osakekaupassa taas ostetaan koko firma varoineen, velkoineen ja vastuineen. Kukaan ei voi olla aivan varma, mitä kaupan mukana tulee. Kaupan mukana voi tulla niin sanottuja piileviä vastuita, jotka selviävät vasta ajan myötä. Kun osakeomistus vaihtuu, yrityksessä ja sen toiminnassa ei välttämättä tapahdu mitään muutosta. Jos ostat pörssistä Nokian osakkeita, ei Nokian toiminnassa muutu mikään. Jos ostat Nokian liiketoiminnan, pääset valtakunnan ykkösuutiseksi.

Rahat saa aina se, joka myy. Vaikka myyjä omistaisikin kaikki osakeyhtiön osakkeet, hän ei omista yrityksen liiketoimintaa ja sinne hankittua omaisuutta henkilökohtaisesti. Ne omistaa itse osakeyhtiö. Näin ollen liiketoimintaa myytäessä myyjänä on yhtiö, ei koskaan yrittäjä, ja kaupasta saatavat rahatkin menevät yhtiöön.

Kun myydään osakkeet tai yhtiöosuudet Ay:ssä ja Ky:ssä, rahat, verot ja myyntikulut tulevat myyjän kontolle henkilökohtaisesti. Se kuka on myyjä, saa siis rahat ja maksaa myyntivoitosta myyntikulut ja verotkin. Toiminimessä tällaista jakoa ei ole, koska toiminimi ei ole itsenäinen yrittäjästä erillinen yhtiö, vaan myyjänä on aina yrittäjä itse, liiketoiminnan myynti on toiminimen viimeinen liiketoimi.

Tavallisesti verotusnäkökulmasta myyjän kannattaa myydä osakkeet. Verotuksen ja rahoituksen näkökulmasta taas ostajan kannattaa ostaa liiketoiminta, joten pelkästään näistä näkökulmista paras tilanne ei voi toteutua yhtä aikaa sekä myyjälle että ostajalle. Yrityskauppaan onneksi vaikuttavat muutkin seikat, joista hiukan seuraavaksi.

Pääsääntöisesti, jos myydään yhtiön osakkeet tai yhtiöosuudet, yrityksen erilaiset sopimukset jatkuvat sellaisinaan. Jos taas myydään liiketoiminta, sopimukset menevät uusiksi, koska toinen sopimuspuoli vaihtuu; myyjäyhtiö ei ole enää sopimusten osapuoli. Mutta poikkeuksia riittää:

 • Työsopimuksiin kauppatapa ei vaikuta, ne jatkuvat sellaisinaan tehtiinpä kauppa miten tahansa ja sovittiinpa ostajien ja myyjien välillä mitä tahansa. Lain mukaan omistajanvaihdos ei ole syy päättää työsopimuksia.
 • Rahoitussopimuksissa on usein ehto, jonka mukaan rahoittaja voi sanoa sopimuksen irti ja vaatia lainat maksettaviksi, jos yhtiön omistus vaihtuu.
 • Liikehuoneiston vuokrasopimus on siirrettävissä ilman vuokranantajan lupaa ellei toisin ole vuokrasopimuksessa sovittu. Näin on myös liiketoimintakaupassa, huolimatta siitä, että vuokralainen vaihtuu.
 • Ay:ssä ja Ky:ssä myyjät eivät vapaudu vastuista automaattisesti, vaikka myisivätkin yhtiöosuudet kokonaan. Näissä sopimukset on aina erikseen siirrettävä ja vastuut vapautettava kauppatavasta riippumatta.

Niin ostajan kuin myyjäkin on siis erittäin tärkeää perehtyä liiketoiminnassa tarvittavien sopimuksien ehtoihin ennen kauppaa. Ammattilaiset kutsuvat tällaista tarkastusta legal due diligenssiksi, DD:ksi eli lailliseksi tarkasteluksi.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yrityksen tulevan menestyksen kannalta on järkevämpi tehdä kauppa yhtiön osakkeista tai yhtiöosuuksista silloin, kun yrityksellä on paljon tärkeitä sopimussuhteita, jotka jouduttaisin kaikki neuvottelemaan uusiksi liiketoimintakaupassa. Muista syistä voi olla toki järkevämpi tehdä toisin.

Yhtiöosuuden kaupassa on huomattava, että normaalisti ostaja joutuu henkilökohtaiseen vastuuseen kaikista veloista. Jos taas velkoja ei ole tiennyt kaupasta ja myyjän vastuun päättymisestä, myyjä on vastuussa vanhoista veloista ja voi olla vastuussa jopa niistä veloista, joita uusi yhtiömies on tehnyt. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että yhtiömiehen vaihtuminen ilmoitetaan välittömästi kaupparekisteriin.

Monesti kannattaa tehdä kauppa siten, että avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muutetaan ensin osakeyhtiöksi ja myydään sen jälkeen yhtiön osakkeet. Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan luovutukset ovat helpointa ja edullisinta tehdä juuri osakeyhtiössä.

Hyvä arvonmääritys on realistinen. Hyvä arvonmääritys pohjautuu aina tilanteeseen, jossa yrityskauppa olisi oikeasti mahdollista tehdä. Tällaisen, realistisen, arvomäärityksen tekeminen on mahdotonta käyttämällä pelkästään yrityksen tilinpäätöksiä.

Vähimmilläänkin tietoa tarvitaan potentiaalisesta ostajasta, tämän ostomotiivista ja maksukyvystä, aiotusta kauppatavasta, tuoretta tietoa yrityksen taloudesta sekä oikaistut tilinpäätökset. Hyvässä arvonmäärytyksessä on huomioitu lisäksi yrityksen todennäköinen lähitulevaisuus, sen suunnitelmat, korvausinvestoinnit ja yrityksen mahdollisuudet. Samalla otetaan kantaa siihen varmuuteen, jolla tulevat tuotokset kyetään saavuttamaan. Lopullisen kauppahintaan vaikuttavat edellä kerrottujen lisäksi saatavissa oleva rahoitus. Hyvä arvonmääritys huomio myös tämän; miten ja millä hinnalla kauppahinta maksetaan rahoittajille takaisin.

Hyvän arvonmäärityksen tunnistaa edellä mainituista seikoista ja siitä, että toteutunut kauppahinta on lähellä tehtyä arvonmääritystä. Muunlaisia arvonmäärityksiä ei kannata käyttää lainkaan, koska virheellinen tai epärealistinen arvonmääritys johtaa ainoastaan virheellisiin päätelmiin. Esimerkiksi myyjä voi saada käypää arvoa huomattavasti alemman arvonmäärityksen, jolloin hän päätyy lopettamaan elinkelpoisen ja arvokkaan yrityksen myynnin sijasta. Epärealistisen korkea arvio yrityksen hinnasta taas teettää myyjälle turhia työtunteja ja unelmia, kun kauppa ei koskaan toteudu. Hyväkin yritys yleensä huononee tällaisessa tilanteessa ja yrityksen käypä arvo laskee sen myötä.

Arvonmääritys kannattaa teettää vain sellaisella ammattilaisella, joka tekee päätoimisesti yrityskauppoja, kuten yritysvälittäjä. Heillä on käytännön tietämys ja kokemus, mitä yrityksestä voisi kauppatilanteessa oikeasti saada tai mitä siitä kannattaisi enintään maksaa. Jos kauppaa ei synny, yritysvälittäjä ei tule toimeen. Siksi yritysvälittäjien määrittelemät arvot ovat erittäin usein myös toteutuneita kauppahintoja tai hyvin lähellä niitä.

Katso lisää arvonmäärityksestä tästä.

Yrityskauppaprosessissa yritysvälittäjä tekee työtä onnistuneen kaupan puolesta. Oli toimeksiantaja ostaja tai myyjä, kokemuksen perusteella onnistuneeseen kauppaan ei päästä, jos härkäpäisesti yritetään kauppaa toteuttaa vain jonkun osapuolen ehdoilla tai eduksi ja vieläpä muiden vahingoksi.

Onnistunut yrityskauppa on pysyvä, riidaton ja kauppa, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Ellei niin ole, niin pysyvyys ja riidattomuus todennäköisesti eivät toteudu.

On hyvä muistaa, että ostaja, myyjä ja rahoittaja eivät lähtökohtaisesti ole toistensa vihamiehiä tai edes vastapelureita. Huonosti hoidetussa kauppaprosessissa heistä saattaa sellaisia toki tulla. Aluksi heillä on kuitenkin yksi aidosti yhteinen tavoite; kaikki nimittäin haluavat, että kauppa tehdään.

Kun ostajalla ei ole mitään pakkoa ostaa yritystä eikä rahoittajalla sen koommin sitä rahoittaa, tulee myyjän kuunnella heitä tarkalla korvalla, mikäli mielii saada yrityksen myytyä.

Välittäjän tehtävänä on löytää myytävälle yritykselle paras mahdollinen ostaja ja ostajalle paras mahdollinen ostokohde. Paras ostokohde ei tarkoita hinnaltaan pienintä. On virhe ajatella, että ostaja haluaa ostaa yrityksen vain mahdollisimman halvalla ja myyjä myydä sen vain mahdollisimman kalliilla. Tällaisella ajattelumallilla ei kauppoja synny.

Ostaja ei osta yritystä pilkkahinnallakaan, jos hän ei luota sen kykyyn selvitä tulevaisuudesta tai muut kaupan ehdot ovat kohtuuttomat. Hinta on yksi tärkeä tekijä muiden joukossa. Vastaavasti myyjä ei hyväksy suurtakaan hintaa, mikäli ei luota ostajan kykyyn maksaa sovittu summa tai irtipääsy vastuista näyttää epävarmalta.
Välittäjän tehtävänä on taiteilla sellainen sopimus ja kauppatapa, jotka riittävästi huomioivat kaikkien osapuolien vaatimukset huolimatta siitä kuka välittäjän toimeksiantaja on. Vain näin saadaan aikaiseksi pysyvä ja riidaton kauppa.

Välittäjä on kaikista yrityskauppaan osallistuvista ammattilaisista ainut, joka saa leipänsä vain yrityskaupoista. Tämän vuoksi välittäjälle on muita ammattilaisia paljon tärkeämpää, millainen maine hänestä syntyy tehdyillä kaupoilla.

Jotkut myyjät ryhtyvät ostajiksi kaupan jälkeen ja ostajat myyvät yrityksensä ennen pitkää. Välittäjän oman menestyksen kannalta on keskeistä, millainen käsitys edellä mainituille on jäänyt hänen työstään ja ammattitaidostaan. Kauppaan tyytyväinen rahoittaja niin ikään mielellään rahoittaa tuleviakin välittäjän välittämiä kauppoja. Näistä syistä välittäjä tekee töitä onnistuvien kauppojen edestä ja kaikkien osapuolien puolesta.

Ole yhteydessä välittäjäämme ja kerro millaista yritystä olet hakemassa ja pyydä häntä tarkastamaan, jos sellainen löytyisi hiljaisesta myynnistä. Jos löytyy, välittäjä ei kerro mistä yrityksestä on kysymys, vaan välittää tietosi sille välittäjällemme, joka on kohteesta vastuussa. Vastaava välittäjä ottaa sinuun yhteyttä ja kertoo, voidaanko asiassa edetä.

Hiljaisessa myynnissä oleville kohteille tavallisesti on jo ostaja tiedossa ja neuvottelut käynnissä, jolloin uusia neuvotteluita ei avata. Jos taas asiassa voidaan edetä, seuraava vaihe on salassapitosopimuksen (NDA) allekirjoittaminen. Vasta sen jälkeen saat tietää, mistä yrityksestä on kyse. Välittäjät eivät luettele mitä tai edes millaisia yrityksiä on hiljaisessa myynnissä, vaan toimivat ainoastaan edellä kerrotulla tavalla.

Jos muistat, kenen välittäjämme kohde oli kyseessä, ota suoraan yhteyttä häneen. Yhteystiedot löydät täältä.
Muussa tapauksessa saat apua valtakunnallisesta palvelunumerostamme 010 2864 000 tai sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Alustava neuvonta ja luottamuksellinen keskustelu eri vaihtoehdoista Suomen Yrityskauppojen edustajan kanssa ei maksa mitään, joten siitä on hyvä aloittaa, olipa tilanne mikä tahansa.

Kuten kaikesta myymisestä ja kaupankäynnistä aiheutuu kustannuksia, niin on asia myös yrityksen omistajanvaihdoksessa. Yrityskaupan kustannukset voidaan jakaa seitsemään vaiheeseen;

 1. omistajanvaihdokseen valmistautumisen kustannukset
 2. yrityskaupan valmistelun kustannukset
 3. myynnin valmistelun kustannukset
 4. markkinoinnin ja myyntityön kustannukset
 5. kaupan jälkeisten toimenpiteiden kustannukset
 6. verot
 7. epäonnistuneen kaupan aiheuttamat kustannukset

Yrityskauppa on tavallisesti yrittäjän uran suurin kauppa ja kauppatavarana poikkeuksellisen vaikea. Satsaaminen yrityksen myynnin valmisteluun ja asiantuntijatyöhön ovat investointeja, joita ilman kauppa ei juurikaan onnistu. Epäonnistuneen kaupan kustannukset ovat aina onnistuneen kaupan kustannuksia suuremmat. Pihistely ja omatoimisuus eivät yrityskaupassa kannata.

Yrityskauppa vaatii monenlaista valmistautumista. Yrityksen sisäiset ja omistajan henkilökohtaiset valmistautumiset omistajanvaihdokseen vievät aikaa ja aiheuttavat kustannuksia, mutta ne ovat välttämättömiä hyvän lopputuloksen näkökulmasta.

Tyypillisiä valmistautumisen toimia ovat omistajan työn delegointi muille työntekijöille, yrityksen taseen keventäminen ja yritysjärjestelyt kuten jakautuminen. Toimenpiteillä on usein vero- tai juridisia seuraamuksia, jolloin tilintarkastajan tai lakimiehen käyttö on erittäin suotavaa. Kustannukset ovat tapauskohtaisia ja hyvin hoidetulla yrityksellä niitä ei tule välttämättä lainkaan. Sellainen yritys on aina myyntikunnossa.

Ennen kuin yritystä voidaan ryhtyä kauppamaan, siitä on tehtävä kaupattava tuote. Ilman hyvää tuoteselostetta ei kukaan mitään osta eikä mitään voida myydä. Laadukkaan materiaalin laatiminen maksaa ja vaatii ammattitaitoa, mutta on välttämätöntä onnistuneen viestinnän näkökulmasta. Ostaja ja rahoittaja eivät innostu kaupasta eivätkä voi sitä toteuttaa, ellei materiaali ole hyvää ja sisällöltään riittävää.

Kun yritys annetaan ammattilaiselle myyntiin, tehdään mm. monenlaisia arvioita yrityksen hinnasta eri ostajille, kauppatavasta, markkinointikeinoista ja parhaimmista ostajista. Näiden pohjalta laaditaan kuhunkin myyntiprojektiin tarvittava materiaali. Myynnin valmistelun kustannukset ovat tavallisesti 2000 – 5000 euroa.

Markkinointi, varsinainen myyntityö ja neuvottelut vievät keskimäärin 10 kuukautta ennen kuin kaupat on tehty. Tämä luonnollisesti maksaa asiantuntijan ajankäyttökustannuksina. Kun kauppa saadaan syntymään, kustannuksia kertyy mahdollista veroselvityksistä, kauppakirjoista, sopimuksista, avioehdoista, osakassopimuksista, rahoituksen hausta ja niihin liittyvistä laskelmista sekä prosessin johtamisesta ja valvonnasta.

Mikäli kaikki toimenpiteet ostetaan yksitellen eri asiantuntijoilta, voi pienenkin kaupan kustannukset nousta helposti huomattavan korkeiksi. Keskittäminen kannattaa. Suomen Yrityskaupat Oy toteuttaa koko prosessin kustannuksilla, jotka ovat keskimäärin vain 4% – 6% kauppahinnasta. Yksittäiset toimenpiteet kuten verotuksen ennakkopäätöksen haku sovitaan ja laskutetaan erikseen.

Kun kaupat on tehty, syntyy luonnollisesti kustannuksia verotuksesta. Ostajalle syntyy tapauskohtaisesti kustannuksia myös haltuunotosta. Jos kaikki on mennyt kuten pitääkin, muita kustannuksia ei tule. Mutta jos kauppa ajautuu riitaan tai ostettu yritys ongelmiin, niin kustannusten suhteen ollaan vasta alkumatkassa. Tämän vuoksi yrityskaupassa vain onnistunut kauppa on tavoittelemisen arvoinen, joten siihen kannatta todella panostaa.

Ei saa. Yksittäisen hakijan jättämiä tietoja luovutetaan vain niille myyjille, joiden kanssa hakija on tehnyt salassapitosopimuksen (NDA:n). Hakija on jättänyt tietonsa meille luottamuksella ja käyttäväksi vain hänelle sopivan yrityksen löytämiseksi. Myös laki estää tietojen luovuttamisen.

Hakijoista laaditaan tilastoja, joista yksittäistä hakijaa ei voida tunnistaa. Voit esimerkiksi nähdä, kuinka monta hakijaa kannassamme on, mutta et sitä kuka on hakenut mitäkin. Lisätietoja meille luovutettujen tietojen käsittelystä näet kohdasta Rekisteriseloste.

Salassapitosopimus (kutsutaan myös nimellä NDA eli non-disclosure agreement) on vakiintunut kauppatapa yrityskaupoissa. Se solmitaan ostosta kiinnostuneen henkilön tai yrityksen ja myyjän kesken.

Siitä on monenlaisia hyötyjä. Esimerkiksi kun ostat yrityksen meidän kauttamme, saat haltuusi yrityksen solmimat salassapitosopimukset. Näin varmistut siitä, että kaupassa toiseksi jäänyt ostaja säilyttää yrityssalaisuudet. Niin ostajan ostoaie kuin myyjän myyntiaie ovat tavallisesti salassa pidettäviä tietoja. Sama sitoutuminen vaaditaan myyjältä, joka jättää yrityksen.

Salassapitosopimuksella myyjä suojelee yrityssalaisuuksiaan. Tämä on myös ostajan etu. Monessa tapauksessa pelkkä myyntiaiekin on salassa pidettävä tietoa. Vaikka periaatteessa kaikki yritykset ovat kaupan, kun hinta on tarpeeksi hyvä, niin tieto jonkun yrityksen aktiivisesta myynnistä voi aiheuttaa tarpeetonta levottomuutta esimerkiksi yrityksen työntekijöissä tai sopimuskumppaneissa.

Tällainen levottomuus on turhaa sikälikin, kun yrityksen omistajanvaihdos tavallisesti tarkoittaa yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamista ja enteilee yrityksen kasvua. Enemmän olisi syytä olla huolissaan yrityksistä, joissa on vanhoja omistajia, mutta omistajanvaihdokseen ei ole millään tavalla ryhdytty. Omistus kun vaihtuu joka tapauksessa joko hallitusti tai sitten yhtäkkisesti ja odottamatta.

Yrityksen myynti Suomen Yrityskauppojen palvelussa kestää keskimäärin 10 kuukautta toimeksiannon alkamisesta. Yritystään itse myyvillä aika on huomattavasti pidempi ja onnistumiset vähäisempiä. Aikaan vaikuttavat monet seikat mukaan lukien sattuma. Hyvin erikoisten yritysten myynti yleensä vie kauemmin kuin esimerkiksi tavallisen ravintolan.

Hyvin valmisteltu on puoliksi myyty. Ammattilaisen laatima materiaali nopeuttaa kaupan toteuttamista merkittävästi mm. siksi, että se käy jo sellaisenaan hyväksi pohjaksi ostajan rahoituksen hakuun. Suomen Yrityskauppojen myyntimateriaali on kehitetty yhteistyössä suurimpien pankkien kanssa, jolloin pankit saavat siitä heti tarvitsemansa perustiedon rahoituspäätöksiä varten.

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö