Den som sålt sin egendom och får försäljningsvinsten betalar även skatt för vinsten. Om aktier ägda av företagaren eller hela företaget säljs betalar företagaren skatten själv. Om företagsverksamheten och dess tillgångar säljs får företaget vinsten och betalar då även skatten. Enskilda näringsidkare behöver inte ta detta i beaktande, eftersom det i dessa fall alltid är fråga om försäljning av företagsverksamheten.

Om de sålda aktierna eller andelarna ägts i över 10 år är den totala skatten 18,0–20,4 % och om de ägts under 10 år är skatten 24,0–27,2 %.
Då skatten beräknas dras först en antagen anskaffningsutgift på 40 % av från försäljningspriset om företagets köpts för över 10 år sedan. I andra fall dras 20 % av. Efter detta betalas 30 % skatt upp till 30 000 euro. Allt som går över 30 000 euro betalas 34 % skatt på.

Exempel då försäljningspriset är 100 000:

Ägandetid
Under 10 år Över 10 år
Antagen anskaffningsutgift
20 % 40 %
Beskattningsbar försäljningsvinst
80 000 80 000
varav över 30 000 50 000 30 000
skatt på 34 %
17 000 10 200
under 30 000
30 000 30 000
skatt på 30 %
9 000 9 000
Skatter sammanlagt
26 000 19 200
Total skatt

26 % 19,2 %

Skatten kan också vara lägre om aktiernas anskaffningsutgifter då företaget ägts över tio år var över 40 % av försäljningspriset eller då företagets ägts under tio år 20 % av försäljningspriset. I dessa fall dras först den verkliga anskaffningsutgiften av och skatt betalas på det resterande beloppet. Detta är rätt så ovanligt.

Oftast är det skattemässigt förmånligare för säljaren att sälja aktier än att likvidera genom att först sälja företagsverksamheten och sedan på olika sätt repatriera försäljningsinkomsten. Så är det i synnerhet då det är bråttom att få pengarna in på eget konto. Genom att sakta men säkert repatriera tillgångar från bolaget kan situationen också vara den motsatta. Det finns inte ett enda rätt svar.

För köparen är det i regel skattemässigt, finansieringsmässigt och med tanke på att minimera risker klokare att köpa företagsverksamheten än bolagets aktier eller andelar. Man kan inte göra avskrivningar från anskaffningsutgifter, så som man kan från utrustning och goodwill. Således orsakar den hårdare beskattningen av aktie- och andelsaffärer att köparen inkomstflöde är mindre än det vore i en företagsverksamhetsaffär.

För själva affären betalar köparen oftast endast överlåtelseskatt (1,6 % för aktie- och andelsförvärv, 4 % för fastigheter år 2016). I företagsverksamhetsaffärer betalar man inte för detta heller om affären inte innefattar aktier och fastigheter. Ett personbolags andelar är inte värdepapper och således behöver man inte betala överlåtelseskatt för affären.

Köpesummor är i regel befriade från mervärdesskatt, så det behöver man inte heller oroa sig för. Mervärdesskatten för expertarvoden i affären betalar det säljande företaget i en företagsverksamhetsaffär och företagaren själv i en aktie- eller andelsaffär. Man kan inte dra av mervärdeskatt i beskattningen om antagna anskaffningsutgifter används.

Om affären blir av med något annan än gängse värde kan det orsaka skattepåföljder för dold dividendutdelning eller affärens gåvolika karaktär. Både säljaren och mottagaren av den dolda dividendutdelningen får skatteförhöjningar. Dessa risker kan utredas och undvikas med ansökan om förhandsavgörande till skattemyndigheten, som görs av en expert. Om köparen hör till egen familj eller är en nära släkting lönar det sig att ta reda på skattelättnadsreglerna angående generationsväxling, som behandlas här.

I en företagsverksamhetsaffärer kan man dra av restvärden enligt balansräkningen. Försäljningspriset för goodwillvärde är oftast beskattningsbar inkomst för säljaren. Överlåtelsevinster från fastigheter och värdepapper är beskattningsbar kapitalinkomst, förutom för aktiebolag.

Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV