TILL SALU Ett framgångsrikt företag inom markbyggnad med stor potential för lönsam tillväxt

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Byggföretag och design
Plats Egentliga Finland
Personantal Heltid 12 personer
Justerad omsättning 2 800 000 EUR
Begärt pris 1 250 000 EUR
Företaget har en bred verksamhet inom markbyggnadsbranschen, där det har många års erfarenhet och den kunskap och marknadsposition som följer av detta. Det har potential att öka sin volym på ett lönsamt sätt.
Företaget genomför betydande infrastrukturbyggnadsprojekt och har en ändamålsenlig maskin- och utrustningsbas samt kunnig personal.
Företaget har ett certifierat kvalitetssystem och följande RALA-kvalifikationer: Huvudentreprenad för vägbyggen, vägar, gator och kommunalteknik, huvudentreprenad för rörledningar och rörledningsnät, byggande av rörledningar samt huvudentreprenad för landskaps- och miljöbyggande.

Motivering av det begärda priset

Företagets historia och framtidsprognoser ger en stark tilltro till att företaget kommer att kunna bibehålla och till och med öka sitt positiva kassaflöde. Det prognostiserade kassaflödet ligger till grund för att värdet på bolagets aktiekapital ska vara i linje med det målsatta priset och återbetalningstiden för köpesumman är kring 4 år.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV