TILL SALU Tillverkare av elektronikprodukter och produkter inom elbranschen som inte är bunden till en ort och kan flyttas

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu företagsverksamhet, företagets tillgångar
Bransch Elektronikbranschen
Plats Finland
Personantal Heltid 2 personer
Justerad omsättning 450 000 EUR
Begärt pris 300 000 EUR
Företaget har utvecklat en internationellt konkurrenskraftig produkt, vars tillverkning det kontrollerar. På den inhemska marknaden sköter företaget också försäljning och marknadsföring, men på exportmarknaden har det hjälp av en stor europeisk aktör som marknadsför produkten på exportmarknaderna.
Företaget fortsätter sitt produktutvecklingsarbete och bibehåller därmed sin konkurrenskraft. Dess huvudkonkurrenter är i huvudsak tre stora utländska aktörer inom branschen, över vars produkter företagets produkter har klara konkurrensfördelar.

Motivering av det begärda priset

Kassaflödet som genereras av företaget ligger till grund för prissättningen, och dessutom har den befintliga potentialen för tillväxt i affärsverksamheten i viss mån beaktats. Utgångspunkten har varit att köpesumman delvis kan knytas till faktiska variabler, varvid den slutliga köpesumman kommer att ligga på rätt nivå.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV