TILL SALU Ett proffs inom glasning som verkat framgångsrikt redan i flera årtionden

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Fastighetstjänster
Plats Nyland
Personantal Heltid 7 personer
Justerad omsättning 1 300 000 EUR
Begärt pris 1 950 000 EUR
Företagets överlopps tillgångar ingår inte i köpesumma vid tidpunkten för köpet
Företaget betjänar privatpersoner och företag med behov som hänför sig till glasning vid sitt verksamhetsställe som ligger i Nyland.
Till tjänsterna hör traditionella fönster- och vindruteprojekt samt större lösningar från planering till genomförande.
Kundkretsen består av både privat- och företagskunder och företaget rekommenderas av försäkringsbolag.
Verksamheten drivs med flera årtionden av erfarenhet. Företagets styrkor är erfarenhet, mångsidighet, flexibilitet och moderna maskiner. De maskiner och den utrustning som företagsverksamheten använder är på bästa möjliga nivå.
Företaget har moderna och trivsamma hyrda utrymmen i ett bra läge.
Företagsverksamheten är mycket lönsam, men samtidigt ytterst konkurrenskraftig.

Motivering av det begärda priset

Etablerad företagsverksamhet. Företaget är välkänt och dess goda rykte. En lång verksamhetshistoria. En lönsam företagsverksamhet. En hög och fortfarande växande förädlingsgrad. Ett kostnadseffektivt verksamhetssätt. Högklassig produktionsutrustning. Bra läge. Utmärkta produktionsutrymmen. Möjlighet att utöka efterfrågan genom att satsa på marknadsföring och försäljning. Ett årligt driftsbidrag på ca 450 000 euro.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV