TILL SALU Affärsverksamheten och tillgångarna av en lönsam utrustningstillverkare (transportörer) med en lång historia till salu

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu företagsverksamhet, företagets tillgångar
Bransch Tillverkning av maskiner och utrustning
Plats Finland
Personantal Heltid 7 personer deltid 2 personer
Justerad omsättning 1 000 000 EUR
Begärt pris 535 000 EUR
Förvärv av affärsverksamhet där affärslokalen blir utanför affären och företaget blir kvar i lokalerna som hyresgäst.
Företaget har under sin långa verksamhetshistoria samlat en betydande kundbas vars individuella behov företaget tillfredsställer genom att genomföra mångsidiga transportörsystem samt underhålla, uppdatera och reparera dem.
Företaget kontroller både produktion och service av systemen.
Alla behövliga utvecklingsåtgärder och investeringar har gjorts och företaget har konkurrensfördelar som det kan utnyttja för att upprätthålla sin position på marknaden och fortsätta att driva lönsam verksamhet även i framtiden.

Motivering av det begärda priset

Företaget har sedan länge ett etablerat och regelbundet kassaflöde som med relativ säkerhet kan förutspås fortsätta. Den nuvarande marknaden möjliggör till och med utökning av affärsverksamhetens volym inom både den nuvarande kundkretsen och nya kunder. Målpriset för försäljningen har bestämts på basis av detta beräknade kassaflöde.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV