TILL SALU Aktiestocken av ett företag i metallbranschen som specialiserat sig i tillverkning av utrustning till salu

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag, företagsverksamhet, företagets tillgångar, utrustning, förråd, fastighet
Bransch Tillverkning av maskiner och utrustning
Plats Finland
Personantal Heltid 5 personer
Justerad omsättning 1 185 000 EUR
Begärt pris 3 200 000 EUR
Som förvärv av företagsverksamheten 3 500 000 euro
Företaget verkar i maskinverkstadsbranschen, vilket innefattar planering och tillverkning av utrustning.
Företagets styrkor är kvalitet, leveranssäkerhet, hög kundnöjdhet, expertis i genomförande av projekt samt en stark ekonomisk situation. Företagets processer har under årens lopp slipats och detta syns till exempel som ett bra driftsbidrag.
Säljaren har förbundit sig till att hjälpa efterträdaren att ta över företagsverksamheten och kundförhållandena under en separat överenskommen tidsperiod.

Motivering av det begärda priset

Återbetalningstiden för finansieringen av ett aktieförvärv är i medeltal 9,9 år. Återbetalningstiden för finansieringen av ett förvärv av företagsverksamheten beräknas vara 7,7 år. Det är tiden det tar att betala tillbaka finansieringen för köpet av företagsverksamheten med ränta till finansiärerna med kassaflödet av företagsverksamheten. Beräkningen baserar sig på det årliga driftsbidraget som är 756 000 euro i genomsnitt under återbetalningstiden. Antagandet är att det ingår amorteringsfria år i finansieringen.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV