TILL SALU Ett mycket lönsamt företag i turism- och inkvarteringsbranschen med fokus på kortvarig uthyrning. Företaget lämpar sig som investeringsobjekt.

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Logiföretag, hotell
Plats Södra Finland
Personantal Heltid 5 personer deltid 2 personer
Justerad omsättning 1 500 000 EUR
Begärt pris 1 700 000 EUR
Priset för aktiestocken
Kortvarig uthyrning av välutrustade fritidsfastigheter. Största delen av av arbetet som hänför sig till uthyrningen och fastigheterna som hyrs ut görs av lokala underleverantörer. Objektet lämpar sig även som investeringsobjekt eller som en ny verksamhet för ett större företag som erbjuder inkvarteringstjänster.

Motivering av det begärda priset

Priset för aktiestockens pris. Företaget kan själv köpa egna aktier för ca 100 000 euro. Återstående 1 600 000 euro kan finansieras med ett lån på ca sex år, ifall köparens självfinansieringsandel är ca 450 000 euro och räntan på lånet 7 %. Även ett förvärv av företagsverksamheten är möjligt till ett pris om ca 3 000 000 euro. Ifall köparens självfinansieringsandel är 600 000 euro och räntan på lånet som behövs är 7 %, kan skulden som behövs för företagsaffären betalas tillbaka på ca fem år när det gäller goodwill och anläggningstillgångarna och ca tio år när det gäller fastigheterna.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV