TILL SALU En designinriktad tillverkare av produktionsutrustning för industrin med utmärkta referenser och en stark marknadsposition

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu företagsverksamhet, företagets tillgångar
Bransch Rådgivande ingenjörer
Plats Västra Finland
Personantal Heltid 12 personer
Justerad omsättning 1 450 000 EUR
Begärt pris 700 000 EUR
Företagsverksamheten 350 000 + omsättningstillgångarna (350 000 i bokslutet 2019)
Företaget designar och tillverkar olika sorters produktionsutrustning för industriella företagskunder.
Under sin långa historia har företaget skapat en bred kundkrets som den gjort flera hundra leveranser till. Företagets kunder är internationella företag och produkterna har exporterats till tiotals länder.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på företagets egen beräkning av sitt framtida kassaflöde. Flera effektivitetsförbättrande åtgärder har vidtagits i företaget på sistone och deras påverkan syns redan i en betydligt bättre lönsamhet.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV