TILL SALU En tillverkare av arbetskläder som även hyr ut arbetskläder

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag, affärslokal
Bransch Tvätterier
Plats Alla regioner
Personantal Heltid 6 personer
Justerad omsättning 775 000 EUR
Begärt pris 500 000 EUR
Priset innefattar företagsverksamheten, fastigheten och en solenergipark
Företaget tillverkar arbetskläder för stora industriföretag i Estland och för de största tillverkarna och försäljarna av arbetskläder i Finland.
Den omfattande uthyrningen av arbetskläder är tillgänglig för de stora tillverkningsföretagen i Estland.
Uthyrningstjänsten innefattar en komplett tvätt-, reparations- och leveransprocess och tjänsten täcker textilernas hela livscykel från införskaffandet till det slutliga bortskaffandet.
Företagets generella skick är gott: 1. Företaget har ett stort förråd av material och färdiga produkter. 2. Tillräckliga ekonomiska resurser. 3. Nyligen införskaffad utrustning och metallskåp för uthyrningstjänstens behov. 4. En stabil kundkrets och gjorda avtal garanterar den månatliga omsättningen. 5. Lojala anställda med lång erfarenhet. 6. Dugliga produktionsutrymmen med ett solkraftverk på 50 kW.
Av företagets omsättning är andelen export 70 %.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset baserar sig på företagets substansvärde.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV