TILL SALU Ett företag som fokuserar på specialtransporter och transportprojekt

Företagsinformation

Försäljningens område Till salu bolag
Bransch Transportföretag, taxibilar
Plats Finland
Personantal Heltid 3 personer
Justerad omsättning 750 000 EUR
Begärt pris 650 000 EUR
200 000 euro av köpesumman kan betalas från företagets egna tillgångar utan att äventyra företagets driftskapital, alltså är köparens eget finansieringsbehov 600 000 euro
Företaget är en expert inom specialtransporter och transporter utomlands och det erbjuder sina kunder en komplett specialtransportservice i såväl Finland, Skandinavien som Europa.
Det erbjuder alla slags specialtransporter och skräddarsyr alla laster separat. Transporterna genomförs både med egna fordon och med hjälp av ett brett samarbetsnätverk runt om i Europa.
Typiska kunder är bland annat aktörer inom industrin och byggbranschen, hamnoperatörer, speditionsföretag, rederier och transportföretag.

Motivering av det begärda priset

Det begärda priset för aktiestocken baserar sig på resultat- och kassaflödesprognosen som utarbetats med iakttagande av försiktighetsprincipen och enligt vilken målpriset bestämts. Den beräknade återbetalningstiden är fyra år.

Mer information om objektet

Pyydä lisätietoja kohteesta SV
Jag vill bli kontaktad

Jag vill bli kontaktad

Välj plats och lämna ditt nummer eller e-postadress och vi kontaktar dig!

Yhteydenottopyyntö SV