Yritys

Suomen johtavin PK-yritysten omistajanvaihdosten asiantuntija

Historia

Toimintamme juuret ulottuvat aina 1960-luvun alkuun, jolloin omistajanvaihdosten konsultointia ryhdyttiin antamaan Tilitoimisto Aarniossa Turussa. Nämä toiminnot siirtyivät yrityskaupan kautta vuonna 1996 perustetulle Intraline Solutions Oy:lle. Vuonna 2003 yhtiön osa-omistajaksi tuli Kauppalehti Oy ja yrityksen nimeksi valittiin Suomen Yrityskaupat Oy sen pääliiketoiminnan mukaisesti. Yhtiön pääomistajat ovat edelleen sen perustajat; hallituksen puheenjohtaja Matti Aarnio ja toimitusjohtaja Juha Rantanen perheineen.

Suomen Yrityskauppojen liikeidea syntyi kysymyksestä, miksi mikro- ja pk-yrityksille ei ole tarjolla valtakunnallisesti toimivaa omistajanvaihdospalvelua. Muutamia yrityskauppaan erikoistuneita, paikallisia toimijoita lukuun ottamatta omistajanvaihdos oli lähinnä monien, kuten tilitoimistojen, tilintarkastajien, kiinteistövälittäjien ja lakimiesten, sivutyö. Päätoimisia yritysvälittäjiä löytyi vain muutamia ja nekin vain suurimmista kaupungeista. Tavallista oli, että jos perheestä ei jatkajaa löytynyt yritys lopetettiin. Yhtä tavallista oli myös se, että juuri kukaan ei ryhtynyt yrittäjäksi ostamalla yritystä vaan normaali käytäntö oli perustaa uusi yritys. Sama koski yritysten laajentumisia; laajentuminen yritysostoin oli erittäin harvinaista pienyrityksissä. 

Yrityskaupoista puuttuivat niin yrityskaupan kulttuuri, toimintatavat, erikoisosaajat, markkinapaikat, markkinat, ostajat, myyjät ja kaupan kohteet. Alan haasteena olivat lisäksi pienasiakkaiden asiantuntijatyön merkityksen ymmärtäminen ja halukkuus tai kyky siitä maksaa. Tietämys ylipäätänsä omistajanvaihdokseen liittyvistä asioista oli asiakaskunnassa olematonta. Erityisesti pienimpien yritysten kohdalla omistajanvaihdokseen tarvittava informaatio oli jäsentymätöntä, epäluotettavaa ja usein vain omistajan tiedossa. Tästä seurauksena oli suuri valmistelevan työn määrä, jolle ei tahtonut löytyä maksajaa. Pankeille pienten yritysten kauppojen rahoittaminen oli lisäksi varsin marginaalista toimintaa ja luultavasti osaksi edellä kuvatuista syistä. Sijoittajia, jotka olisivat sijoittaneet pieniin yrityksiin, ei ollut. Lähtötilanne ei siis ollut kovin kutsuva asiantuntijabusineksen näkökulmasta. Ei siis ihme, että valtakunnallinen toimija alalta puuttui.

Suomen Yrityskaupoissa kuitenkin uskottiin, että asiantila oli muutettavissa. Internetin yleistyminen osaltaan mahdollisti systemaattisen kehitystyön kohti nykyistä toimintaa. Ratkaisuksi nähtiin koko palvelun konseptoiminen, systematisoiminen ja automatisointi eli digitalisaatio. Tavoitteena oli tehdä asiantuntijatyöstä niin pitkälle teollista sarjatyötä kuin suinkin, jolloin kustannuksia saadaan pienennettyä ja varsinaiselle asiantuntijatyölle vapautuu enemmän aikaa. Seurasi voimakas ja vuosia kestävä panostaminen omiin ohjelmistoihin ja laskentamekaniikkaan. Hyvän materiaalin kehitystyölle antoi juuri pienimmät yritykset, joita oli paljon ja joiden palvelusta ei ollut alalla juurikaan kilpailua. Toistojen ja variaatioiden määrä saatiin näin suureksi ja laskelmien tarkkuus ja toiminnan tehokkuus nopeasti paranemaan. Saavutetut tehokkuusedut siirrettiin välittömästi myös hintoihin ja näin onnistuttiin saamaan asiakkaita yhä enemmän liikkeelle. Samalla yrityskauppa tuli asiakkaillekin helpommaksi ymmärtää, mikä puolestaan rohkaisi tekemään päätöksiä myynneistä ja ostoista.

Suomen Yrityskaupat nyt

Suomen Yrityskauppojen perustamisvaiheessa asetettuun kysymykseen ”miksi mikro- ja pk-yrityksille ei ole tarjolla valtakunnallisesti toimivaa omistajanvaihdospalvelua” on onnistuttu vastaamaan ja tavoite siltä osin saavutettu. Yhtiö on valtakunnallinen ja kansainvälinen. Se kykenee tuottamaan korkeatasoisia omistajanvaihdospalveluja kaiken kokoisille yrityksille. Palvelumme kattavat yhdenluukun periaatteella kaikki yrityskaupan osa-alueet kuten ostajien ja myyjien löytämisen, heidän neuvonnan, arvonmääritykset, rahoitus- ja verotusneuvonnan, yritysjärjestelyt, sopimusten laadinnat sekä tietenkin kaupan käytännön toteutus aina markkinointia myöten. Osapuolet säästävät asiantuntijapalkkioissa, koska muita asiantuntijoita ei kaupoissa yleensä tarvita. 

Välitettävänämme on jatkuvasti yli 300 erikokoista yritystä, joista osa on näkyvissä, osa hiljaisessa myynnissä. Jo yli 24 000 kiinnostunutta hakijaa etsii kauttamme sopivaa yritystä. Vuosittain olemme mukana noin 200 omistajanvaihdoksessa. Kotisivumme onkin alan suosituin markkinapaikka. 

Tänä päivänä Suomen Yrityskaupat toimii käsikirjassa määritellyn tarkan toimintakonseptin mukaan. Koko prosessi on systematisoitu aina ensimmäisestä asiakaskontaktoinnista dokumenttien ja kaiken kaupassa kertyneen tiedon tallennukseen saakka. Kaikki sopimukset ovat vakiomuotoisia, yrityksellä on laaja sopimuskirjasto, arvonmääritykset tuotteistettua ja ne ovat synkronissa potentiaalisiin ostajiin ja kulloinkin saatavaan rahoitukseen. Välittäjät toimivat yhtenäisen käytännön mukaisesti ja heitä koulutetaan säännöllisesti. Palveluilla on hinnasto. Markkinointi on keskitettyä, automatisoitua ja konseptoitua. Brandi on toimialan tunnetuin Suomessa. Oman henkilökunnan lisäksi yhtiöllä on laaja erikoisasiantuntijaverkosto ja lukuisa yhteistyöyrityksiä ja markkinointikanavia. 

Erikokoisille yrityksille tarjoamme kuhunkin kokoluokkaa sopivia palveluja. Suurin osa asiakkaistamme ovat yrityksiä, joiden hinta on 200 000 –  5 000 000 euron välillä.  Aivan pienemmille yrityksille olemme tehneet ilmaisen kauppapaikan Firmakauppa.fi, missä on yli 700 myyntikohdetta ja 250 ostosta kiinnostuneen ilmoitusta. Lisäksi meillä on erikoistuneita palveluja kuten pienyrityspalvelut, rahoituspalvelut sekä omat asiantuntijamme ruotsin, venäjän, viron, espanjan ja kiinan kielisille asiakkaille. 

Moraali

Suomen Yrityskauppojen yritysvälityskonsepti on ainutlaatuinen jopa kansainvälisestikin. Paitsi edellä kuvatuissa teknisissä ratkaisuissa, yritys on ollut ja on edelleen edelläkävijä näkemyksessä yritysvälittäjän ja omistajanvaihdospalvelun roolista. Lähtökohtana on ollut se, että yritysvälittäjä ei ole broukeri, jonka ainut tehtävä on saattaa ostajan ja myyjän yhteen. Mielestämme yritysvälittäjä on yrityskauppojen mahdollistaja, talouselämän erikoisammattilainen, joka mahdollistaa omalla työllään ja ammattitaidollaan yrityskauppojen syntymisen.  Tämä onnistuu yhdistämällä kaupan keskeisten osapuolien, ostajan, myyjän ja rahoittajan intressit ja luomalla kaupan mahdollistava tasapainotila näiden välille. 

Myyjä haluaa myydä, ostaja ostaa ja rahoittaja rahoittaa, jolloin he eivät ole toistensa vihollisia tai vastustajia. Omien tavoitteidensa toteutumiseksi heillä on yhteinen ongelma ratkaistavana; saada järkevä kauppa syntymään. Tästä syystä yritysvälittäjä ei voi olla kenenkään puolustusasianajaja tai sotakirves, kuten joku muu ammattilainen voi hyvinkin olla, vaan taho, joka osaamisellaan mahdollistaa onnistuneet ja riidattomat kaupat. Samalla jokaisen osapuolen tavoite toteutuu. Noudatamme kaikissa toimissamme Suomen Yritysvälittäjäin Liitto ry:n ohjetta Hyvästä yritysvälitystavasta sekä liiton yleisiä sopimusehtoja.

Vastuu asiakkaista

Pitkäjänteinen yritysvälitystyö tarvitsee tyytyväisä asiakkaita yhtä lailla myyjistä, ostajista ja rahoittajista. Vain onnistunut ja riidaton kauppa mahdollistaa menestymisen yritysvälittäjänä. Suomen yrityskauppojen tavoite ei ole pysähtynyt vain tähän.  Olemme yhdistäneet omistajanvaihdoksiin niin vakuutusyhtiöitä, ympäristöriskin kartoittajia, sijoittajia, rahoitusasiantuntijoita, liiketoiminnan kehittäjiä, ohjelmistotaloja ja järjestöjä. Katsomme, että yrityskauppa ei pääty kauppaan, vaan jatkavalle yritykselle tarjotaan asiantuntija-apua sen eri tarpeissa, jotka tunnistamme jo myyntivaiheessa ja näin pyrimme omalta osaltamme varmistamaan niiden menestymisen ja kasvun. Samalla varmistetaan, että myyjä saa yrityksestään parhaimman mahdollisen hinnan. 

Kehittyneimmät työmenetelmät ja työkalut

Olemme tehneet kaikkien suurimpien pankkien kanssa valtakunnalliset yhteistyösopimukset toimialan ainoana toimijana. Niiden avulla olemme onnistuneet kehittämään arvomääritysmenetelmämme niin pitkälle, että yrityksen arvossa on huomioitu jo potentiaalinen rahoitus. Mm. tästä syystä kaupat toteutuvat lähes poikkeuksetta hintapyyntöjemme tasoilla ja kaupoille löytyy myös rahoitus.  

Arvonmääritysjärjestelmämme on itse kehittämämme ja sillä on määritelty arvot jo useille tuhansille yrityksille. Arvonmäärityksemme ovat näin vertailukelpoisia ja muodostavat merkittävän tietokannan. Koska arvon määrittelee provisiopalkkainen välittäjä, joka usein myös kohteen itse myy, arvonmääritys on varmasti realistisen mahdollinen. Sen oikeellisuus kun mitataan aina käytännön kauppatilanteissa. 

Yhtä lailla muut työvälineemme ovat hiottu tuhansien tapausten ja vuosien kokemusten kautta. Esimerkiksi kauppakirjoissamme ajatuksena on se, että siinä on alusta saakka mukana molempia sopijapuolia riittävästi velvoittavia ja turvaavia ehtoja, jolloin kauppaprosessi on sopimuksen osalta erittäin nopeaa ja asiakkaille helppoa. Yrityskauppa on avointa ja reilua, ei vääntämistä tai vedätystä. Sopimuksiamme ovat hionneet sadat lakimiehet vuosien aikana lukuisissa kaupoissa. Sopimuksiin on kertynyt kaikki tämä viisaus. 

Tietokantamme on tiettävästi suurin yrityskauppoja, niiden hintoja ja rakenteita sisältävä tietokanta. Itse kehittämämme myynninohjaus- ja asiakashallintajärjestelmämme on tehnyt välittäjän työstä tehokasta, helpompaa ja turvallisempaa. Laitettaessa myyntiin esimerkiksi konepaja, järjestelmä poimii noin 24 000 hakijakontaktimme joukosta yli 1000 konepajoista kiinnostunutta yritystä ja yrittäjää ja lähettää näille perustiedot kohteesta. On tavallista, että jo ensimmäisen tunnin aikana on solmittu useita sähköisä salassapitosopimuksia, joiden pohjalta välittäjämme ryhtyy neuvotteluihin. Kaikki tapahtumat tallentuvat järjestelmään, jolloin myyntiprosessi säilyy hallittuna. 

Aktiivinen yhteiskunnallinen toimija

Omistajanvaihdoksissa, joissa olemme olleet mukana, on turvattu yli 10 000 suomalaisen työpaikan jatkuvuus ja luotu edellytyksiä sadoille kasvuyrityksille. Tiedämme mitä onnistuminen ja epäonnistuminen yrityskaupassa merkitsee ei vain kaupan osapuolille, vaan myös työntekijöille, näiden perheille, yhteiskunnalle paikallisesti ja valtakunnallisesti. Siksi Suomen Yrityskaupat ei ole vain broukkeri saattamassa ostajia ja myyjiä yhteen, vaan olemme turvaamassa arvokkaan yrityssektorin säilymistä maassamme. 

Suomen yrityskaupat on ollut aktiivien yritysvälitystoimialan kehittäjä. Olemme Suomen Yritysvälittäjäin liiton perustajajäsen ja olemme aktiivisesti mukana kansainvälisissä alan yhdistyksissä (TRANSEO) sekä Suomen Yrittäjien yhteistyökumppani monissa sen toimissa. Suomen Yrityskaupat osallistuu aktiivisesti myös alaan liittyvään julkiseen keskusteluun ja on ollut edistämässä omistajanvaihdoksia helpottavaa lainsäädäntötyötä ja verotusta, viranomaisten kanssa yhteistyössä kehittämässä rahanpesun torjuntaa sekä kehittämässä vuosien ajan sopivia rahoitusinstrumentteja yrityskauppoihin. 

Järjestämme tai olemme mukana kymmenissä koulutuksissa vuosittain ympäri maata. Olemme olleet mukana myös yrittäjyyskasvatuksessa ja edistämässä uusien yritysten perustamista. Yhtiön johto omistaa www.perustayritys.fi  palvelun, jolla jo yli 15 000 uutta suomalaista yritystä on saanut alkunsa. Suomen Yrityskaupoissa nähdään tärkeänä pienyritystoiminnan kasvu ja jatkuvuus maassamme ja haluamme panostaa niihin jatkossakin. Suomen Yrityskaupat tunnustaa avoimesti olevansa isänmaallinen yritys.

Ryhdy yritysvälittäjäksi

Etsimme uusia myynnin ja talouselämän kymmenottelijoita yritysvälittäjiksi erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Yritysvälittäjän työ on talouselämän mielenkiintoisimpia, antoisimpia, mutta myös vaativimpia. Monipuolisuudessaan se on vertaansa vailla. Yritysvälittäjä mieluummin moniosaaja kuin erityisosaaja, ennemmin konsultoiva myyjä, kuin analyytikko.
Myyntihenkisyys, luotettavuus, yritystalouden ymmärrys ja asiakaspalvelutaidot antavat hyvät lähtökohdat
menestymiselle. Arvostamme soveltuvaa koulutusta, hyviä verkostoja ja yrityskontakteja PK-yritysten piirissä.
Tarjoamme toimialan ylivoimaisesti parhaimman ja arvostetuimman konseptin menestyä, mahdollisuudet
erittäin hyviin ansioihin, parhaimmat provisiot ja huippuosaajien ketjun tueksesi kehittyä yritysvälittäjänä.
Suomen Yrityskaupat on ollut asiantuntijana yli 2 000 yrityksen omistajanvaihdoksessa. Välitettävänämme
on yli 300 yritystä ja 25 000 ostajaa. Suomen Yrityskaupat -brändi on toimialan tunnetuin ja arvostetuin.
Meidät tunnetaan yrityskaupan huippuammattilaisista, tehokkuudesta, luotettavuudesta, korkeasta
laadusta ja realistisista arvonmäärityksistä. 13 myyntikonttoriamme Suomessa sekä Viron ja
Espanjan konttorimme tarjoavat yrityskaupan parasta ammattitaitoa kaiken kokoisille yrityksille.
Runsaasti lisätietoja saat halutessasi osoitteesta info(at)yrityskaupat.net

AvainlippuTranSeoSYVLKetju.fiFirmakauppa.fi
Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö

Valitse sijainti ja jätä numerosi tai sähköpostiosoitteesi, niin otamme yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö